Perspektiv ovenfra over et bord. På bordet står det flere macer, kaffekopper og headset, og man ser det sitter menensker rundt bordet.

Foto: Marvin Meyer, Unsplash

Er du vår nye prosjektleder?

Vi søker en prosjektleder i 100 % stilling med tiltredelse snarest. Du vil lede prosjekter knyttet til begrepsmangfold og brukermedvirkning.

Publisert 14. juni 2022

Skrevet av Trude Telle

Stillingen er midlertidig med seks måneders varighet, med mulighet for forlengelse. Vi tilrettelegger gjerne stillingen for deg som har nedsatt funksjonsevne, og oppfordrer deg til å søke!

Fristen for å søke er 26. juni 2022. 

 

Om stillingen

Som prosjektleder i Unge funksjonshemmede vil du jobbe med to ulike prosjekter om begrepsmangfold og brukermedvirkning. Vi ønsker å sette i gang et prosjekt som skal bidra til å belyse begrepsmangfoldet som finnes innen funksjonshemmingsfeltet. Prosjektet skal løfte samfunnsdebatten om språk og begreper for å øke bevisstheten rundt mangfold og språkets muligheter. På feltet brukermedvirkning ønsker vi å kartlegge hvordan vi kan arbeide enda mer målrettet mot god brukermedvirkning for vår gruppe, og utvikle en modell for å sikre medvirkning fra unge med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer både nasjonalt, regionalt og lokalt. Du vil jobbe selvstendig med prosjektene, men i dialog med øvrige ansatte og tillitsvalgte. Du bør trives med varierte arbeidsoppgaver, og kunne jobbe selvstendig.

 

De viktigste oppgavene i stillingen er

 • Overordnet prosjektledelse
 • Lede prosjektgrupper bestående av tillitsvalgte og fageksperter
 • Samle inn eksisterende kunnskap relevant for de ulike prosjektene
 • Planlegge langsiktig gjennomføring av prosjektene
 • Skrive søknader og jobbe strategisk med videre finansiering
 • Ha dialog med medlemsorganisasjoner og andre samarbeidspartnere
 • Bygge nettverk og knytte kontakt med relevante aktører
 • Andre oppgaver kan bli tillagt ved behov

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning (relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanning)
 • Erfaring med å lede prosjekter eller prosesser.
 • Erfaring med nettverksbygging.
 • Det er en fordel om du har relevant organisasjonserfaring, for eksempel fra en ungdomsorganisasjon eller en av våre medlemsorganisasjoner.
 • Kjennskap til funksjonshemmedefeltet.

 

Egenskaper

 • Du tar initiativ og kommer med nye ideer.
 • Du er selvstendig og selvgående, men samtidig en god samarbeidspartner.
 • Du har lett for å bygge relasjoner og kontakt i organisasjoner.
 • Du er fleksibel og løsningsorientert.
 • Vi er overbevist om at du av andre beskrives som engasjert, arbeidsom og dyktig.

 

Vi tilbyr

 • En jobb med mening.
 • Spennende oppgaver i en organisasjon der mennesker er i fokus.
 • Mulighet til å bidra til samfunnsmessig likestilling av ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom.
 • Et sterkt fagmiljø i en fleksibel og dynamisk organisasjon.
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Arbeidslokaler i Oslo sentrum, og mulighet for hjemmekontor.
 • Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og opptjeningsfri avspasering i påske- og juleukene.
 • Gode muligheter for individuell tilrettelegging på arbeidsplassen.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Lønnsinnplassering tilsvarende lønnstrinn 44-47 (per dags dato kr. 429 600 – 449 900) etter Statens lønnsregulativ avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.

 

Hvordan søke

Søknad på maks en A4-side og CV sendes til soknad@ungefunksjonshemmede.no innen 26.6.22.

Vil du vite mer om stillingen og om Unge funksjonshemmede, eller om hvordan vi kan tilrettelegge for søkere med funksjonsnedsettelse? Ta kontakt med generalsekretær Ingvild Østli på tlf.: 911 49 594.

 

Om Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 38 frivillige ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over 25 000 medlemmer. Siden 1980 har vi jobbet for deltakelse og likestilling for funksjonshemmet ungdom. I dag er vi en sentral kunnskapsleverandør og samarbeidspartner innenfor levekår, arbeidsliv, utdanning og ungdomshelse.

Unge funksjonshemmede er IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med funksjonsnedsettelse. Unge funksjonshemmede ønsker mangfold i sekretariatet, og alle som er kvalifisert oppfordres til å søke.