Barrierefri fritid!

Tips til arrangører

Generelle tips for å organisere inkluderende møter, arrangementer, leir eller turer for barn og unge.

dette dokumentet oppsummerer vi generelle tips til hva man kan tenke på, når man skal organisere inkluderende møter, arrangementer, leir eller turer for barn og unge. En viktig forutsetning for inkludering er at alle får mulighet til å delta, bidra og få med seg det som skjer. Behovet for tilrettelegging kan variere ut i fra samlingens form og størrelse, og noen hensyn kan være mer eller mindre relevante i ulike settinger. Derfor er det god praksis å informere om tilgjengelighet og spørre om tilretteleggingsbehov på forhånd.

For flere tips om møter, arrangementer og utflukter last ned guiden under.