Illustrasjon i lilla og hvit med piler og et skilt hvor det står Folkehøgskole

Illustrasjon i lilla og hvit med piler og et skilt hvor det står Folkehøgskole

Nye veiledere om folkehøgskoletilbudet lansert

Unge funksjonshemmede har samlet informasjon til deg som er ung, har en funksjonsnedsettelse og er interessert i å gå på folkehøgskole.

Publisert 1. februar 2021

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Bygger på tidligere kartlegging

I 2019 studerte Unge funksjonshemmede hvordan folkehøgskolene arbeider med inkludering og tilrettelegging for elever med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Les rapporten «Et år for alle» her. Vi fant et tydelig forbedringspotensial, men vi oppdaget også at mange unge får unødvendige henvisninger til et begrenset antall av skoler og linjer, kun fordi de har en funksjonsnedsettelse. En overvekt av folkehøgskolene ønsker å være tilgjengelig for mangfoldet av elever, men når ikke nødvendigvis ut med dette budskapet. Noen ønsker å forbedre tilgangen til egen skole, men er usikre på hva slags tilrettelegging enkelte elever har behov for.

Skreddersydd veileder for unge funksjonshemmede

I veilederen til unge gir vi råd om hva som kan være lurt å tenke på når man skal søke på folkehøgskole. Vi vet at det kan være vanskelig å oppdrive relevant informasjon og ønsker å fylle dette tomrommet. I veilederen tar vi opp vanlige spørsmål og videreformidler kunnskap, både fra tidligere elever og ansatte. Innholdet bygger på kartleggingsprosjektet i 2019, der vi gjennomførte en spørreundersøkelse og en rekke samtaler med tidligere elever og ansatte i folkehøgskolesektoren.

Last ned veilederen for unge på denne prosjektsiden.

– Mangel på informasjon om tilgang til folkehøgskoler et gjengående problem for unge som har behov for tilrettelegging eller universell utforming. Vi håper at veilederen kan komme til nytte og kan gjøre prosessen litt enklere for unge. Samtidig oppfordrer vi folkehøgskolen til selv å sette inn tiltak for å senke andre barrierer som unge med funksjonsnedsettelser opplever i tilknytning til folkehøgskolen, sier rådgiver Maja Lie Opdahl.

Ressurs for rådgivere også lansert

Vi har også utviklet en veileder til rådgivere på videregående skole, hvor vi informerer om mulighetene for tilrettelegging i dette skoleslaget. Denne veilederen egner seg for alle som bistår elever i søknadsprosessen til folkehøgskolen. Vi har sett at mange ikke er klar over de mulighetene som finnes på folkehøgskolen og henviser elever med funksjonsnedsettelser til spesielt tilrettelagte linjer eller skoler hvor elever med funksjonsnedsettelser utgjør en betydelig del av skolens målgruppe. I veilederen opplyser vi om mangfoldet av muligheter og gir en pekepinn på hva en elev kan forvente på folkehøgskolen, med tanke på tilgjengelighet og tilrettelegging. Veilederen inneholder også tips til søknadsprosessen og henvisninger til støtteordninger.

Last ned veilederen for rådgivere på denne prosjektsiden.

– Prosjektet fra 2019 har vist at et år på folkehøgskole kan ha stor betydning for unge i overgangen til voksenlivet. Unge funksjonshemmede ønsker at unge skal ha likestilt tilgang til folkehøgskolen, uavhengig av om de har en funksjonsnedsettelse eller ikke. Man skal ikke ta til takke med to-tre alternativer, når det finnes 84 skoler med ulike spesialiseringer, forteller rådgiver Maja Lie Opdahl videre.

Begge veilederne er tilgjengelig som en universelt utformet PDF og kan skrives ut. Materialet kan også bestilles i trykket form. Vi vil ha et begrenset antall tilgjengelig. Send oss gjerne en e-post hvis du har forslag til hvem som bør få tilsendt veilederne, eller dersom din skole ønsker disse. Vi ber om tålmodighet i perioder med smittevernregler, hvor vi sjeldnere er på kontoret.

Gjennom våren vil det også leveres en veileder til folkehøgskolene, for hvordan de kan skape et mer inkluderende tilbud. Rådene vil bygge på funnene i kartleggingsprosjektet og vil publiseres på nettsiden vår.