Fargerike former på en hvit bakgrunn hvor det står Barrerefri fritid!

Vi lanserer ettertraktet inkluderingsveileder!

Unge funksjonshemmede lanserer i dag en inkluderingsveileder for aktivitetstilbydere.

Publisert 23. august 2021

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Sekretariatet i Unge funksjonshemmede har over de siste par årene opplevd å få mange henvendelser fra frivillige organisasjoner og enkeltpersoner om hvordan de kan tilby aktiviteter som er mer inkluderende. Siden det finnes lite oppdatert informasjon samlet på ett sted har vi tatt på oss utfordringen med å lage et verktøy som skal hjelpe aktivitetstilbydere i gang. Målet er at de skal kunne identifisere og bygge ned de barrierene som mange unge opplever, og bidra til at flere kan få oppfylt sine rettigheter til lek og fritid. 

– Vi oppdaget i møte med andre interesseorganisasjoner og samarbeidspartnere at det er mange som ønsker å tilby fritidsaktiviteter som ikke ekskluderer unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Utfordringen er at mange er usikre på hvordan de skal få dette til. Vi håper at den nye inkluderingsveilederen vil redusere noe av usikkerheten og at den bidrar med håndfaste tips til hvordan aktivitetstilbydere kan tilrettelegge for en mer inkluderende fritid for alle, sier rådgiver Maja Lie Opdahl 

Inkluderingsveilederen har blitt finansiert gjennom midler fra Stiftelsen Sophies Minde og Kulturtanken. Midler fra Kulturtanken ble overrakt av Kultur- og likestillingsminister Abid Raja i desember 2020. Kulturtanken – den kulturelle skolesekken Norge, er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge i skolen. Veilederen ser derfor på mer enn fritidsaktiviteter og idrett og retter seg også mot tilbydere av kunst- og kulturaktiviteter.  

Stor interesse på Arendalsuka 

I år deltok generalsekretær Ingvild Østli på Frivillighet Norges arrangement om fritid på Arendalsuka. Der var det flere aktører på feltet som var glade for å høre at veilederen var på vei og som ønsker å få fart på arbeidet. 

– Tilbakemeldingene vi fikk på Arendalsuka var veldig positive og det er flott å se at flere er engasjert i likestillingen og inkluderingen av vår målgruppe. Det er jo mange unge som har mistet muligheten til å drive med fritidsaktiviteter under korona-pandemien, men det gikk hardest ut over de som er i risikogruppen. Derfor er det viktig at flere organisasjoner får vite om veilederen og bruker den aktivt i arbeidet med å inkludere flere unge funksjonshemmede, sier Østli. 

Videre arbeid 

I august sendte Unge funksjonshemmede, sammen med Redd Barna og andre interesseorganisasjoner et krav til kultur- og likestillingsministeren om å sette i gang et kunnskaps- og holdningsarbeid. Dersom alle unge skal få oppfylt sine rettigheter til å delta i lek og fritid, må myndighetene ta sin del av arbeidet. Samtidig vet vi at små tiltak også kan ha store effekter, når de settes inn lokalt. Inkluderingsveilederen gir forslag til hva som kan gjøres, men Unge funksjonshemmede ønsker å gjøre mer. Derfor skal vi i høst utvikle et workshopmateriale som skal hjelpe aktivitetstilbydere og organisasjoner med å diskutere og kartlegge hvilke barrierer og muligheter som finnes hos akkurat dem. Vi ønsker at flere tar eierskap til dette viktige arbeidet. 

Veilederen er tilgjengelig på denne landingssiden og workshopmaterialet skal ferdigstilles i desember 2021.