En gruppe figurer sitter rundt et bord og diskuterer. Grafikk.

Sitt i styret til Unge funksjonshemmede!

Det er flere verv ledige på årets generalforsamling. Fristen for å nominere kandidater er 12. september.

Publisert 2. september 2021

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Er du interessert i deltagelse og likestilling for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom? Ønsker du å bidra inn i en paraplyorganisasjon med erfaring og kunnskap hvor man jobber med denne tematikken så ønsker vi å høre fra deg!

Som del av Unge funksjonshemmedes styret sørger du for at politikken og vedtatte saker fra generalforsamlingen blir gjennomført.

Under generalforsamlingen 2021 er følgende verv på valg:

 • Styrets leder
 • Styrets 1. nestleder
 • Styrets 2. nestleder
 • 4 medlemmer til styret
 • 2 varamedlemmer i prioritert rekkefølge til styret
 • 2 medlemmer til kontrollkomiteen

Alle vervene er toårige og gjelder ut 2023.

 

Hvem kan stille til valg?

For å sitte i Unge funksjonshemmedes styre, må du være medlem i en av organisasjonens medlemsorganisasjoner. Medlemsorganisasjonene sender skriftlig nominasjon av kandidater til Unge funksjonshemmede. Du må ikke fylle 36 år innen styreperiodens utløp (31. desember 2023)

Det kan kun velges to styremedlemmer fra hver av medlemsorganisasjonene.

Alle som ønsker å stille må legge fram skriftlig godkjenning fra sin organisasjon på at de støtter deres kandidatur. Dette kan være i form av en e-post fra generalsekretær eller styreleder. Kandidater som ikke har slik godkjenning, vil ikke bli vurdert som kandidat.

 

Vi ser gjerne at du som stiller til styreverv har disse kvalifikasjonene:

 • Du har lyst til å jobbe for en meningsfylt sak og er klar til å gjøre en innsats.
 • Du ønsker å lære noe nytt og få verdifulle og ikke minst morsomme erfaringer!
 • Gode vurderings- og beslutningsevner.
 • Det er en stor fordel om du tidligere har vært frivillig i en organisasjon.
 • For nestledervervet er det fordel å ha vært leder eller nestleder i annen organisasjon.

 

Hva innebærer et styreverv?

 • 4-7 styremøter i året (dagsmøter eller helg.) De holdes nå digitalt, men vil forekomme fysiske når pandemien tilsier det.
 • Er man leder eller nestleder 1 eller 2 så kommer det i tillegg arbeidsutvalgsmøter i forkant av styremøtene og ytterligere møter etter behov.
 • Prosjektarbeid ved blant annet deltakelse i referansegrupper eller i presentasjoner.
 • Representere organisasjonen Unge funksjonshemmede i forskjellige sammenhenger som utvalg, paneldebatter o.l.
 • Samarbeid og dialog med generalsekretær og Unge funksjonshemmedes sekretariat

 

For ledervervet inkluderer det:

 • Noe kontakt med media, departementer, statsråder og statssekretærer. Være ansiktet utad for Unge funksjonshemmede.
 • Holde seg oppdatert på det som skjer innen organisasjonen.
 • Være tilgjengelig, ha dialog med generalsekretær, samt holde seg oppdatert på hva resten av styret og sekretariatet arbeider med.
 • Det er også viktig å sette seg godt inn i politikken.
 • Arbeidsgiveransvar og de plikter det medfører.

 

For nestledervervet inkluderer det også:

 • Noe kontakt med media, departementer, statsråder og statssekretærer. Være ansiktet utad for Unge funksjonshemmede når styreleder ikke er ledig.
 • Holde seg oppdatert på det som skjer innen organisasjonen.
 • Være tilgjengelig, ha dialog med generalsekretær, samt holde seg oppdatert på hva resten av styret og sekretariatet arbeider med.
 • Det er også viktig å sette seg godt inn i politikken.

 

Hvorfor ta et styreverv?

 • Verdifull erfaring og kunnskap på mange forskjellige områder– gull å ha på CV-en. Du skiller deg ut for framtidige arbeidsgivere.
 • Du lærer masse nytt om organisasjonsarbeid i en paraplyorganisasjon.
 • Mange interessante og lærerike arrangementer.
 • Nye venner.
 • Mye sosialt og moro.
 • Reise og opphold dekkes i forbindelse med alle styremøter, kurs og arrangementer.
 • Du får fremme saker du brenner for.
 • Ikke minst – du får være med og bestemme hva vi jobber med og hvordan!

 

Hvordan kan du stille til valg?

Ta kontakt med valgkomiteens leder Amund Johannessen Myrvold på amundjm@gmail.com for mer informasjon eller for å nominere deg selv eller andre.

Fristen for å nominere kandidater er  søndag 12. september 2021.

Slik er det å være frivillig i Unge funksjonshemmede

Er du nysgjerrig på hvordan det er å være frivillig i Unge funksjonshemmede? Lurer du på om du har riktig bakgrunn?

Les hva styremedlem og tidligere styremedlem selv forteller om å engasjere seg i en paraplyorganisasjon:

En gruppe figurer sitter rundt et bord og diskuterer. Grafikk.

Sitt i styret til Unge funksjonshemmede!

Det er flere verv ledige på årets generalforsamling. Fristen for å nominere kandidater er 12. september.

Publisert 2. september 2021

Skrevet av Isabel Kongsgaard