En figur i en rullestol, der hjulet har regnbuefarger. Figuren holder et regnbueflagg. Foto.

Ja til økt kunnskap om seksualitet og funksjonsevne!

Øk kunnskapen om funksjonsevne og seksualitet i skole og helsevesen!

Nytt notat: Ungdommer som tilhører flere minoriteter har alt for dårlig tilgang på informasjon om seksuell helse.

Publisert 6. april 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede har vedtatt et nytt politisk notat og en flyer, om viktige tiltak for å bedre den seksuelle helsen til ungdom som tilhører flere minoriteter. Last ned nederst i artikkelen eller gå til siden Ung, skeiv og funksjonshemma (2017) for å lese notatet på nett.

Dobbelminoritet i møte med helsevesenet

Bakgrunnen er at unge med funksjonsnedsettelser og normbrytende identitet, ikke får informasjonen og støtten som er viktig for å leve ut sin seksualitet åpent og trygt. Rapporten Sex som funker – Unges erfaringer med seksualitet og funksjonsevne viser at at kjønn, seksualitet og funksjonsevne ikke blir sett i sammenheng, verken i helsevesenet eller i seksualundervisningen.

Mange møter fordommer som kan få konsekvenser for selvbildet og begrense tilgangen på informasjon om seksuell og mental helse. Helsepersonell, lærere og ungdom vegrer seg for å snakke om seksualitet.

Ungdom trenger et språk

#MeToo-kampanjen har vist oss hvor viktig det er med kunnskap og bevisstgjøring om grensesetting. Ungdom med funksjonsnedsettelser er mer utsatte for overgrep og trakassering enn jevnaldrede.

Mange opplever dessuten at deres kjønnsuttrykk og seksuelle orientering blir oversett. Opplevelsen av å bli behandlet som en kropp og ikke som et menneske kan være like ubehagelig som trakassering. LHBTI-personer kan oppleve mer uønsket oppmerksomhet rettet mot sin seksualitet og kjønnsutrykk enn andre.

Derfor er det ekstra viktig for skeive funksjonshemmede at seksualundervisningen i skolen gir verktøy til å sette ord på egne grenser og følelser rundt kropp og seksualitet. Likeså er det viktig at helsevesenet møter disse ungdommene med åpenhet og respekt.

Kontakt