En grønn tavle hvor det står Kronisk inkludering, et verktøy for å jobbe med inkludering og funksjonsevne, og mot mobbing og hatprat i skolen

En grønn tavle hvor det står Kronisk inkludering, et verktøy for å jobbe med inkludering og funksjonsevne, og mot mobbing og hatprat i skolen

Nytt verktøy for å jobbe mot hatprat i skolen lansert

Kronisk inkludering er et nytt verktøy for å jobbe med inkludering, og mot hatprat og mobbing i skolen. 

Publisert 26. november 2020

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Unge funksjonshemmedes rapport Stå opp mot hatprat! har vist at problematikk knyttet til mobbing og hatprat i skolen mot personer med funksjonsnedsettelser ofte går under radaren.

På bakgrunn av dette har Unge funksjonshemmede laget et verktøy som synliggjør holdninger og fordommer mot personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom slik at det blir lettere å kjenne igjen, oppdage, forebygge og gjøre noe med på skolen.

– Skolen skal være et sted alle elever kan lære, utvikle vennskap og få en mestringsfølelse. For personer med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom, er utdanning spesielt viktig for å komme i jobb.  Hvis de møter mobbing eller hatprat på skolen kan dette ha alvorlige konsekvenser for mulighetene deres i fremtiden, sier Leif-Ove Hansen, generalsekretær i Unge funksjonshemmede.

Hensikten med verktøyet er å bidra til at flere lærere og ansatte på ungdomsskoler og videregående skoler tar opp og reflekterer rundt temaer knyttet til mobbing og hatprat mot elever med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Det er viktig å bevisstgjøre og bygge opp kunnskap om utfordringene denne gruppen møter for å skape et inkluderende og trygt skolemiljø som kan ha en positiv effekt på elevene senere i livet.

– Da vi gjennomførte intervjuer og en spørreundersøkelse i arbeidet med Stå opp mot hatprat! ble det tydelig at det er flere elever som opplever utestengelse, mobbing og hatprat fordi de har en funksjonsnedsettelse. I disse tilfellene var det flere som opplevde at skolen ikke hørte eller trodde på dem og de følte seg misforstått av ansatte. Verktøyet er med på å løfte problematikk som dette og er viktig for å skape en mer inkluderende skole, sier prosjektleder Maren Hagen Fuglesang.

Verktøyet består av ulike kapitler som inneholder refleksjonsspørsmål til ettertanke, ressurser som kan være nyttig for å fordype seg i temaene og tips til hvordan man kan skape en mer inkluderende skole. Verktøyet inneholder også øvelser som lærere kan brukes i undervisningen for å jobbe med tematikken. Trykk på følgende lenke for å komme til deg verktøyet: https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/kurs/kronisk-inkludering/

Har du tilbakemeldinger om verktøyet eller spørsmål ta kontakt med prosjektleder Maren Hagen Fuglesang på maren@ungefunksjonshemmede.no eller 482 11 380.