To figurer holder hender og ser hverandre inn i øyene. De har hjerteøyne og er oppe i himmelen, omgitt av skyer. Grafikk.

Nytt prosjekt om seksualtekniske hjelpemidler

I samarbeid med Likestillingssenteret skal vi bidra til at flere personer med funksjonsnedsettelser får informasjon om og tilgang til seksualtekniske hjelpemidler.

Publisert 18. desember 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

ExtraStiftelsen har gitt støtte til prosjektet «Hva skal jeg si?», som er et samarbeid mellom Unge funksjonshemmede og Likestillingssenteret.

Prosjektet handler om å bidra til at flere personer med funksjonsnedsettelser får informasjon om og tilgang til seksualtekniske hjelpemidler. I prosjektet vil vi undersøke hvilke begrensninger og muligheter personer med funksjonshemming som har behov for seksualtekniske hjelpemidler møter.

Kunnskapsgrunnlaget skal brukes til å lage en veileder til brukere og en veileder hjelpemiddelformidlere, og være med å sikre at alle har tilgang til en god seksuell helse.

Behov for bedre informasjon og formidling av hjelpemidler

Vi er glade for at ExtraStiftelsen ser nytteverdien av prosjektet, som er viktig av flere grunner.

Seksualitet er en sentral del av det å være menneske, og kan fremme helse og livsmestring. God seksuell helse handler om nytelse, men også om identitet, selvfølelse, kroppsbilde og relasjoner til andre. Dårlig seksuell helse kan derfor få konsekvenser for psykisk helse og for hvor godt vi tar vare på vår fysiske helse.

Noen har behov for seksualtekniske hjelpemidler for å kunne leve ut sin seksualitet.

Derfor bør alle som har behov for det få informasjon og veiledning til å skaffe seg seksualtekniske hjelpemidler, på lik linje som en får tilgang på andre hjelpemidler og behandlingsformer. Et seksualteknisk hjelpemiddel kan være alt fra penispumpe og vibrator til en tilpasset seng, bæresele eller pute. I dette prosjektet vil vi inkludere alle former for hjelpemidler som kan bidra til bedre seksuell helse for den enkelte eller for par.

Lite kunnskap om seksuell helse

Unge funksjonshemmede gjennomførte i 2017 en undersøkelse om seksualitet og funksjonsnedsettelse blant ungdom. Undersøkelsen viste at ungdom med funksjonshemming ofte oppfattes som aseksuelle av omgivelsene sine. Noen forteller også at de nedvurderes av helsepersonell når det gjelder behovet for en god seksuell helse. Den viser også at helsepersonell mangler kunnskap og rutiner for å følge opp seksuell helse og derfor kan synes det er utfordrende å snakke med pasienter og elever om seksualitet.

På bakgrunn av undersøkelsen har vi utviklet e-læringsverktøyet Sex som funker for helsepersonell og lærere, som gir tips og råd til hvordan man kan snakke med ungdom om seksualitet og hvor man finner mer kunnskap.

Seksuell helse er nedprioritert i hjelpemiddelformidling

I 2018 har Likestillingssenteret kartlagt alle tildelinger av hjelpemidler i Norge for 2017, samt gjennomført fokusgruppeintervjuer med hjelpemiddelformidlere i kommune og stat. Der oppdaget senteret at seksuell helse ikke er en prioritet i hjelpemiddelformidlingen, selv om dette er en rettighet funksjonshemmede har.

Seksualitet og seksuell helse er et tabubelagt tema og få kjenner til hvem som har ansvaret for å formidle seksualtekniske hjelpemidler.

Bedre seksuell helse

Sammen har vi derfor sett et stort behov for å sette fokus på seksualtekniske hjelpemidler og hvilke utfordringer og muligheter som ligger i dette området. Noen av spørsmålene vi vil svare på er:

  • Hvilken informasjon får brukere, pårørende og partnere om seksualtekniske hjelpemidler?
  • Hvilke behov har brukerne til seksualtekniske hjelpemidler?
  • Hvordan formidler helsevesenet rettigheter og muligheter som finnes for brukerne når det gjelder seksualtekniske hjelpemidler?
  • Hvordan kan utviklere og forhandlere skape mer universelt utformede produkter som kommer alle til gode, og ikke bare personer med spesifikke diagnoser?

Seksualtekniske hjelpemidler er et upløyd område preget av tabuer, myter og informasjonssvikt.

Med dette prosjektet vil vi bidra til bedre seksuell helse for personer med nedsatt funksjonsevne og bedre hjelpemiddelformidling på området.

Vi takker ExtraStiftelsen for støtten, og ser frem til samarbeidet med Likestillingssenteret!

Her kan du lese mer om hvilke prosjekter Unge funksjonshemmede skal jobbe med i 2019.