Åtte personer smiler til kamera. Poserer foran regjeringskvartalet. Foto.

Styret i Unge funksjonshemmede. Foto: Åsmund Holien Mo.

Unge funksjonshemmede har fått støtte til nye prosjekter

I 2019 starter vi opp spennende prosjekter om folkehøgskoler for alle, hatprat, psykisk helse og utdanning.

Publisert 5. september 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede har fått støtte til flere nye spennende prosjekter, som vi gleder oss til å sette i gang med i 2019.

Skal lage verktøy mot mobbing i skolen

Selv om fokuset på mobbing i skolen har økt de siste årene, er mobbing av unge med funksjonsnedsettelser i liten grad er en del av denne samtalen.

Medlemsorganisasjonene tok ifjor et tydelig standpunkt mot hatprat, hatrerotikk og mobbing.

Bufdir har nå gitt Unge funksjonshemmede støtte til prosjektet «Stå opp opp mot hatprat. En undersøkelse av mobbing i skolen på bakgrunn av funksjonsnedsettelse».

I prosjektet skal vi kartlegge hatprat og mobbing av ungdom med funksjonsnedsettelser. Vi skal intervjue lærere og skoleledere for å undersøke i hvilken grad de fokuserer på denne formen for mobbing i undervisningen.

Deretter skal vi lage et undervisningsverktøy til bruk i skolen.

Verktøyet skal bevisstgjøre elever om egne holdninger og språkbruk overfor medelever med funksjonsnedsettelser. Det vil ha fokus på reell inkludering på likeverdige premisser, og hvordan alle elever og ansatte har et ansvar for å ivareta et godt skolemiljø for alle.

Skal gjøre det enklere for unge funksjonshemmede å velge folkehøgskole

Unge funksjonshemmede har også fått støtte av Bufdir til prosjektet «Ett år for alle». Målet med prosjektet er at flere unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom skal gå på folkehøgskole.

Ett år på folkehøgskole kan øke trivsel, motivasjon og mestringsfølelse. Samtidig er det vanskelig å få oversikt over hvilke folkehøgskoler som er tilrettelagte og tilgjengelige for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom.

I dette prosjektet skal vi derfor undersøke hvordan unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom opplever tilretteleggingen og tilgjengeligheten til folkehøgskolene.

Prosjektet skal også kartlegge i hvilken grad folkehøgskoler er tilgjengelige og tilpasset unge funksjonshemmede.

Vi skal jobbe for at folkehøgskolene skal informere om tilgjengelighet og tilrettelegging på sine nettsider, og at flere blir tilgjengelige.

Psykisk helse for unge med funksjonsnedsettelser

ExtraStiftelsen har gitt støtte til prosjektet «Se hele mennesket». Målet med prosjektet er å bidra til å styrke det helhetlige behandlingstilbudet til unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykom.

I prosjektet vil vi undersøke i hvilken grad unge pasienter opplever å bli møtt på en helhetlig måte i spesialisthelsetjenesten. For å se hele mennesket må både pasientens psykiske og somatiske helse blir ivaretatt.

Vi vil også undersøke hva unge brukere selv har behov for og ønsker av helsevesenet når det gjelder oppfølging av deres psykiske helse.

I tillegg skal vi lage en animasjonsfilm, plakat og en debatt for å rette søkelys mot god psykisk helse for unge med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelser.

Medlemsstøtte og kampanje om utdanning

Unge funksjonshemmede, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og SAFO mottar fra 2019 grunntilskudd fra Utdanningsdirektoratet.

Tilskuddet skal brukes til å utvikle og synliggjøre kunnskap på det spesialpedagogiske området og/eller til inkludering i undervisning av barn, unge og voksne med særskilte behov.

Unge funksjonshemmede vil bruke tilskuddet til å tilrettelegge for utdanningspolitisk arbeid i våre medlemsorganisasjoner.

I tillegg vil vi blant annet lage et praktisk rettet notat for elever med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer om tilretteleggingsmuligheter i videregående skole, og vi planlegger en rettighetskampanje om utdanning.