En gruppe elever med funksjonsnedsettelser foran en folkehøgskole

En gruppe elever med funksjonsnedsettelser foran en folkehøgskole

Veileder for ledere og ansatte i folkehøgskolesektoren lansert

Unge funksjonshemmede har laget en veileder som skal bidra til et mer inkluderende folkehøgskoletilbud.

Publisert 23. april 2021

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Veilederen er siste ledd i prosjektet «Folkehøgskolen – et år for alle» hvor vi har laget en rapport samt to veiledere rettet mot unge og rådgivere.  

Målet var å undersøke hvor tilgjengelig folkehøgskoler i Norge er for elever med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer.  

Konklusjonen var at denne gruppen har langt færre valgmuligheter enn andre som søker seg til folkehøgskole. Dette reiser spørsmål om hvilke elever folkehøgskolen ønsker å tiltrekke seg, hvilke midler de har til rådighet og hva slags kompetanse som foreligger. 

Skolene ettersøkte mer informasjon 

Til tross for dagens status, uttrykker ansatte i folkehøgskolesektoren et ønske om å skape et mer inkluderende tilbud, der alle unge kan delta, vurderes og utvikle seg på et likestilt grunnlag. Samtidig etterlyses det kunnskap og informasjon om hvordan dette kan etableres. Denne veilederen ønsker å møte folkehøgskolen i nettopp denne usikkerheten og retter seg mot ledere og ansatte i folkehøgskolesektoren.  

– Det har vært svært givende for Unge funksjonshemmede å kunne utvikle arbeidet på dette området som nå konkluderer med den tredje veilederen for folkehøgskolesektoren. Ansatte vi har vært i kontakt med har vist seg å være nysgjerrige, åpne og villig til å tenke hvordan de kan gjøre ting bedre. For unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom er dette definitivt et steg i riktig retning og vil sørge for at mange flere kan oppleve alt det fantastiske folkehøgskolene har å by på, sier rådgiver Maja Lie Opdahl. 

Bonusmaterial og sjekkliste

Vi har også laget bonusmaterial som gir en innføring i forståelsesmodeller, funksjonshemmende barrierer og normer. Dokumentet har noen spørsmål til ettertanke samt andre ressurser som ansatte kan ha nytte av.  

I tillegg kan du laste ned en generell sjekkliste for tilgjengelighet som kan hjelpe skoler med å vurdere egne bygg og uteområde. Verktøyet gir ingen garanti for tilgjengelighet, men gir et godt utgangspunkt og vi håper mange vil bruke skjemaet fremover.

Veilederen for ansatte i folkehøgskoler, bonusmaterialet og sjekklisten kan lastes ned fra prosjektsiden