Kommunikasjonskurs

Gratis kurs om ledelse og mellommenneskelig kommunikasjon for Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner.

Dato: 13.11.2018

Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

På dette kurset forsøker vi å gjøre det komplekse temaet mellommenneskelig kommunikasjon mer håndgripelig.

Vi vil også gi konkrete råd om hvordan deltakerne gjennom bedre og tydeligere kommunikasjon kan påvirke sine omgivelser på en positiv måte, enten det er på jobben eller i privatlivet.

Deltakerne vil også lære å kjenne igjen og respondere på hersketeknikker og lære hvordan man på en konstruktiv og god måte kan gjennomføre vanskelige samtaler.

Program

10:00: Velkommen

10:15: Innledende praktisk kommunikasjonsøvelse – Strandet i Sonora

11:30: Ulike personlighetstyper og ledelse av disse

12:30: Lunsj

13:30: Mellommenneskelig kommunikasjon – om intensjon, effekt, kritikk og ros

16:00: Slutt for dagen

Praktiske opplysninger

Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

Tidspunkt: Tirsdag 13. november kl. 10:00-16:00

Hva koster det å delta? Hele kurset er dekket av Unge funksjonshemmede og er gratis for deltakerne.

Transport: Organiseres og dekkes av deltakeren selv.

Mat: Det blir servet en enkel lunsj.

Deltakere: Kurset er for medlemmer i våre medlemsorganisasjoner.

Tilrettelegging: Lokalene er tilgjengelige. Vi tilrettelegger gjerne for ulike behov. Fyll ut i påmeldingsskjemaet dersom du har tilretteleggingsbehov.

Om lederne av kurset

Lederne i programmet kommer fra stiftelsen Fundatum, og heter Gard Hongslo og Tor Abild.

Gard og Tor har holdt kurs sammen i flere år, og har bakgrunn fra et bredt spekter av organisasjoner og virksomheter.

Fundatum har fått svært gode tilbakemeldinger fra tidligere kurs for Unge funksjonshemmede og medlemsorganisasjonene våre, blant annet gjennom Ildsjelprogrammet og Styrkepakka.