Ulike ungdommer smiler og deltar i gruppeaktiviteter. Collage av flere bilder, med teksten "Styrkepakka - et skreddrsydd opplegg for din organisasjon" påskrevet. Foto/grafikk.

Les mer om Styrkepakka, skreddersydde opplegg til din organisasjon.

Styrkepakka

I hele 2018 tilbyr Unge funksjonshemmede skreddersydde kursopplegg til våre medlemsorganisasjoner.

Publisert 12. april 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Styrkepakka er et tilbud til Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner i 2018. Gjennom denne ordningen kan dere få besøk av instruktører eller foredragsholdere som tar for seg et tema dere velger.

Vi kommer dit dere er, alle kostnader knyttet til vårt besøk dekkes av oss – det er altså helt gratis å bruke Styrkepakka! Dere kan velge fra et bredt spekter av temaer.

Foredragsholderne kommer enten fra Unge funksjonshemmedes styre eller sekretariat, eller fra vår partner Fundatum. Stiftelsen Fundatum jobber med organisasjons- og lederutvikling gjennom å bygge innsikt, kompetanse og motivasjon.

Dette er også et tilbud til deg eller dere som sitter alene i en organisasjon og mangler et ungdomsnettverk. Meld fra til oss om du er interessert i å delta på et kurs, så skal vi prøve å ordne noe som passer.

«Hvem» dere er lar vi være opp til dere, vi kan komme til alt fra et samlet årsmøte til en mindre lokallagsgruppe, men ikke alle temaene passer til alle gruppestørrelser.

Hva slags kurs kan dere bestille?

Vi kan komme og jobbe med dere innenfor et bredt spekter av temaer. Vi har listet opp en del under for å gi dere en idé, men vi vil oppfordre dere til å kontakte oss for en prat om hva dere ønsker, så skal vi strekke oss for å få til noe som treffer dere.

 • Teambuilding – gjennomføring og opplæring
 • Motivasjon – egen og andres
 • Kongstanker – lederskap og visjoner
 • Roller og relasjoner i styret
 • Strategi- og målutvikling
 • Mellommenneskelig kommunikasjon
 • Presentasjonsteknikk
 • Retorikk
 • Politikk og samfunnspåvirkning
 • Kommunikasjon (ekstern)
 • Personlige styrker og positiv psykologi
 • Seksualitet og funksjonsnormer
 • Organisasjonsdrift og styrearbeid
 • Ungdomshelse
 • Funksjonshemming og arbeidsliv
 • Sjeldne diagnoser og overganger i helsevesenet
 • Tilrettelegging under utdanning
 • Likepersonsarbeid
 • Statsbudsjettet fra A-Å

Hvordan kan dere få besøk?

For å kunne benytte dere av styrkepakka må dere helt enkelt ta kontakt med oss! Skriv eller ring og fortell oss hva dere ønsker eller hva som er utgangspunktet, så finner vi ut av konkret tematikk, lengde, tid og sted sammen.

Det er begrensninger på hvor mange besøk vi kan gjennomføre, så synes du dette kan være interessant for deres organisasjon er det bare å hive seg frampå. Vi vil spre besøkene på flest mulige organisasjoner. Hvis praktisk mulig bør forespørselen komme fra sentralleddet i organisasjonen.

Kontakt

Bilde av ansatt. Foto.

Mads Johansson

Økonomi- og organisasjonssjef

979 56 116

Om Fundatum

Unge funksjonshemmede samarbeider med stiftelsen Fundatum om å tilby Styrkepakka.

Fundatum arrangerte i 2017/18 Unge funksjonshemmedes nasjonale Ildsjelkurs, et utviklingsprogram for ildsjeler i alderen 19-25 på tvers av medlemsorganisasjonene.

Fundatum er en ideell stiftelse som jobber med lederutvikling og kompetansebygging for unge ildsjeler og talenter. Vi springer ut av et uformelt nettverk av ledere fra ideell sektor og har holdt kurs sammen på østlandsområdet de siste fire årene. Foruten frivillige organisasjoner samarbeider Fundatum med folkehøgskoler, stiftelser og offentlige aktører om utviklingsprogrammer for unge mennesker.

Våre kursledere har bakgrunn fra et bredt spekter av organisasjoner og virksomheter. De har jobbet med å utvikle unge mennesker i over 15 år, både i Norge og internasjonalt.

Fundatum rår over et spesielt nettverk og kompetanse som vi ønsker å bruke på en samfunnsnyttig måte. For ordens skyld kan vi nevne at vi er politisk og religiøst uavhengige og nøytrale.