Farger reflektert i glass

Farger reflektert i glass. (foto: Daniele Levis-Pelusi, Unsplash)

Unge funksjonshemmede utvider medlemstilbudet

Vi invitere representanter fra medlemsorganisasjoner til å delta i vårt nye nettverk for tillitsvalgte!

Publisert 25. februar 2021

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Unge funksjonshemmede utvider i år medlemstilbudene og vil gjerne invitere representanter fra medlemsorganisasjoner til å delta i vårt nye nettverk for tillitsvalgte.

Nettverket skal være en arena for å bygge kompetanse, utveksle erfaringer og bli kjent med andre tillitsvalgte. Nettverket skal fremme muligheter for samarbeid på tvers av ulike diagnoseorganisasjoner og gi organisasjonene bedre muligheter til å bidra inn i Unge funksjonshemmedes arbeid. 

– Som paraplyorganisasjon kommer vi i kontakt med mange dyktige folk med en bred kompetanse, nyttig erfaring og, ikke minst, stort engasjement! Vi ønsker å skape et sterkere felleskap gjennom det nye nettverket og ser frem til å bli kjent med flere tillitsvalgte i medlemsorganisasjonene fremover, sier Ingvild Østli, fungerende generalsekretær.

Møtene vil holdes 4 ganger i året og administreres av Unge funksjonshemmedes sekretariat. Den tillitsvalgte representanten har ansvar for videreformidling av relevant innhold til sin organisasjon.  

I første omgang holdes møtene digitalt og alle som er interessert i å delta må registrere seg på denne siden. 

Har du spørsmål om nettverket send en e-post til ingvild@ungefunksjonshemmede.no