Film crew og fra venstre: Silje Solvang (Norges Blindeforbund Ungdom), Maja Lie Opdahl (Unge funksjonshemmede), Solveig Dale (Trondheim Kommune) og Inger-Marie Hølmebakk (Bufdir).

Film crew og fra venstre: Silje Solvang (Norges Blindeforbund Ungdom), Maja Lie Opdahl (Unge funksjonshemmede), Solveig Dale (Trondheim Kommune) og Inger-Marie Hølmebakk (Bufdir).

Rull film! Unge funksjonshemmede bidrar til ny Bufdir film

Unge funksjonshemmede er med i en ny kortfilm om universell utforming av grunnskolen laget sammen med Bufdir.

Publisert 30. juni 2020

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Forrige uke dro Maja Lie Opdahl, vår rådgiver innen kultur og utdanning, til Flatåsen skole i Trondheim for å spille inn filmen «Da klokka klang». Hun har vært med i referansegruppen for filmen sammen med representanter fra Statsbygg og Utdanningsdirektoratet.

Prosjektet er ledet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) på oppdrag fra Kulturdepartementet. Målet med filmen er å oppfordre kommuner til å kartlegge universell utforming av eksisterende skolebygg og deretter gjennomføre nødvendige utbedringer.

Nyere skoler bygges etter forskrifter som gjør det enklere å tilrettelegge for elever, mens mange eldre bygg nærmest blir lappetepper med flere forbedringer gjort over tid, men som ofte ikke fungerer godt nok. Eksempler kan være mangel på en flat sats ved inngangspartiet som gir rullestolbrukere plass til å flytte seg hvis døren slår ut, men uten at de triller bakover.

Inneklima på skolen er også viktig, spesielt for elever som har konsentrasjonsvansker eller nedsatt hørsel. Da hjelper det med lyddempende tiltak eller teknisk hjelpemidler slik som at læreren bruker mikrofon i klasserommet. For elever med synsvansker bør utforming av miljøet være så intuitivt som mulig. For eksempel må gelenderet på veggen følge trappene hele veien for å unngå at en tråkker feil.

Temaet blir formidlet i filmen ved at fagekspert Solveig Dale, ansatt i Trondheim kommune, gjør en befaring på Flatåsen skole og viser til eksempler som kan skape problemer, og hvilke tiltak som kan forbedre miljøet. Vi møter også Silje Solvang fra Norges Blindeforbund Ungdom som forteller rektor Hilde Klungsøyr om de fysiske utfordringene hun møter der, både ute og inne.

Maja blir også med på turen rundt skolen og bidrar med praktiske tips til hvordan det fysiske miljøet kan utvikles og komme alle elever til gode. Dette har Maja bygget opp mye kunnskap om gjennom prosjektet «Et år for alle» hvor hun undersøkte hvordan folkehøyskoler kan bedre tilrettelegge for elever med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom.

– Noen ganger er det små løsninger som skal til for at elever føler seg inkludert i klasserommet og i skolegården. Men det er mange som ikke får gå på nærskolen sin fordi den er utilgjengelig for elever med funksjonsnedsettelser. Derfor krever Unge funksjonshemmede at alle grunnskoler er universelt utformet innen 2030. Filmen vil være en viktig ressurs i arbeidet med dette fremover, sier Opdahl.

 

Filmen blir lansert til høsten av Bufdir og vi ser frem til å dele den med dere da!