Figurer med ulike funksjonsnedsettelser står i et gatemiljø. Grafikk.

Håndboken kan være et verktøy både for organisasjoner som har et likepersonstilbud, og organisasjoner som vil komme i gang.

Ny håndbok om likepersonsarbeid for ungdom

Håndboken kan være et nyttig verktøy for våre medlemsorganisasjoner, enten dere har et likepersonstilbud fra før, eller ønsker å komme i gang.

Publisert 6. september 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Å lage et godt likepersonstilbud krever planlegging. Å finne informasjon om likepersonsarbeid rettet mot ungdom har ikke vært så lett.

Derfor har Unge funksjonshemmede laget en håndbok om likepersonsarbeid.

I denne viser vi hva likepersonsarbeid kan være og hvordan organisasjonene kan lage gode likepersonstilbud for ungdom.

Her finner du håndboken

Les håndboken om likepersonsarbeid for ungdom på våre nettsider.

Last ned håndboken om likepersonsarbeid for ungdom som pdf.

Likepersonsarbeid er møter mellom mennesker

Likepersonsarbeid er en sentral del av mange diagnoseorganisasjoners arbeid, og oppleves viktig og meningsfylt av både medlemmer og tillitsvalgte.

Likepersonsarbeid er møter mellom to mennesker med samme diagnose, der den ene har lengre og mer bearbeidet erfaring å dele med den andre.

Likepersonsarbeid for ungdom

Likepersoner kan bidra til å ruste ungdom for overgangen til voksenlivet. For ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan denne overgangen innebære mange løse tråder og ubesvarte spørsmål.

Et likepersonstilbud i ungdomsorganisasjonene vil kunne rettes spesielt mot utfordringer ungdom møter.

Bruk håndboken – og bruk oss!

I nettressursen vil dere finne informasjon til organisasjoner og likepersoner, gode eksempler på aktiviteter, og forslag til øvelser og kursopplegg.

Vi håper håndboken kan være et nyttig verktøy.

Ta gjerne kontakt dersom dere har tilbakemeldinger eller spørsmål. Unge funksjonshemmede støtter gjerne våre medlemsorganisasjoner.

Håndboken er en del av prosjektet Vi vet hvor skoen trykker, og er laget av prosjektleder Cecilie Haga.

Tusen takk til ExtraStiftelsen, som har finansiert prosjektet!