Bunker med statsbudsjettet

Foto: Morten Brakestad:Stortinget

Innspill til statsbudsjettet 2022

Forslaget til statsbudsjettet for 2022 er lovende på enkelte felt, men vi håper på forbedringer under ny regjeringen.

Publisert 12. oktober 2021

Skrevet av Isabel Kongsgaard

I dag la nåværende regjering frem forslag til statsbudsjett for 2022. Unge funksjonshemmede vurderer noen av postene som positive for våre medlemsorganisasjoner, men ønsker flere midler og tiltak rettet mot unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. 

– Det er noen gode forslaget i statsbudsjettet fra nåværende regjeringen, men dessverre er det veldig lite som er øremerket vår målgruppe. Dermed kan store summer av penger ende opp med å ikke nå ut til de som har vært mest sårbar under korona-pandemien og som trenger et løft videre nå, sier generalsekretær Ingvild Østli. 

Større satsing på videregående skole 

Regjeringen har ikke nevnt veikart for universell utforming av skolen i forslaget til statsbudsjettet. Det ser derfor ut som at målet om at alle nærskoler skal være universelt utformet innen 2030 ikke kommer på plass. Dette er noe Unge funksjonshemmede har etterspurt over lengre tid og er en nødvendig investering for fremtiden.  

– Universell utforming av grunnskolen fører til at elever med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom føler seg inkludert i klassen, på lekeplassen og på utflukter. Dette har mye å si for den enkelte, men også for skolemiljøet generelt. Ved å ikke fastsette en dato for universell utforming av skoler risikerer vi at enda flere elever opplever utenforskap og dropper ut. Dette må den nye regjeringen snu på, sier Østli videre. 

Til tross for dette er det bra å se at regjeringen ønsker å gjøre det mulig for flere unge å fullføre videregående skole gjennom fullføringsreformen som innføres fra 2023 i sammenheng med ny opplæringslov. Å fjerne avgrensnings tiden vil også gi unge som tidligere har brukt opp retten til opplæring sjansen til å gjennomføre. Videre ønsker regjeringen å styrke videreutdanning for lærere med 370 plasser i 2022, hovedsakelig innenfor spesialpedagogikk. Dette vil forhåpentligvis bidra til at flere elever får sine tilretteleggingsbehov møtt.  

 Ønsker bedre levekår 

I statsbudsjettet for 2022 er det foreslått et jobbfradrag for unge i alderen 17 – 29 år som vil gi en skattelette til de som er i jobb med lav inntekt. Skattelettelsen på inntil 5170 kroner er ikke nok til at dette vil gjøre en reell endring i livene til unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Vi ønsker derfor at midlene for jobbfradraget brukes på en annen måte som gavner de som trenger det mest. 

Det mest bekymringsfulle forslaget i budsjettet, er en redusering på 29 millioner kroner for aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år. I tillegg går egenandelen opp fra 4000 til 5000 kroner og det blir krav til bedre utprøving.

– Ordningen blir brukt opp langt før den går ut hvert år som viser hvor viktig den er. Å teste ut aktivitetshjelpemidler er bra for helsa, både fysisk og psykisk, så det er synd at de som allerede ikke har mye å rutte med skal måtte betale mer for en tjeneste som ikke drives i tråd med etterspørselen, konkluderer Østli.   

 

Les vår oppsummering av forslaget til statsbudsjettet for 2022 her.