Personer står i en gruppe. Foto.

Nå kan medlemsorganisasjonene nominere kandidater til komiteene for arbeids-og prinsipprogram. Foto: Åsmund Holien Mo.

Vil du være med og forme hva vi skal jobbe for?

Vi søker kandidater til komiteene som lager Unge funksjonshemmedes politiske programmer.

Publisert 2. april 2019

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Ønsker du mer erfaring med interessepolitisk arbeid? Vil du påvirke hva Unge funksjonshemmede jobber med?

Nå kan våre medlemsorganisasjoner nominere kandidater som skal være med å lage forslag til Unge funksjonshemmedes politiske programmer for 2019.  Vi søker nå tre medlemmer til denne komiteen.

Deltakerne i komiteen vil få en unik mulighet til å påvirke paraplyens arbeidsområder i neste periode, få innsikt i interessepolitisk arbeid og gjøre et viktig arbeid for organisasjonen.

Komiteen skal gjennomgå Unge funksjonshemmedes arbeids- og prinsipprogram og utarbeide nytt arbeidsprogram, i tillegg til å foreslå eventuelle endringer av gjeldende prinsipprogram.

Komiteens forslag blir behandlet av generalforsamlingen 2019.

I tillegg til tre medlemmer fra medlemsorganisasjonene, vil komiteen bestå av to av Unge funksjonshemmedes styremedlemmer. Generalsekretær Leif-Ove Hansen vil fungere som sekretær for komiteen.

Komiteen vil ha noen fysiske møter og dialog på epost. Det kreves ingen forkunnskaper fra lignende arbeid, og vi inviterer til en lærerik opplevelse for deltakerne.

Send din nominasjon til organisasjons- og økonomisjef Mads Johansson, på e-post mads@ungefunksjonshemmede.no, så fort som mulig og senest innen 12. april 2019.

Kontakt

Bilde av ansatt. Foto.

Mads Johansson

Økonomi- og organisasjonssjef

979 56 116