To figurer holder hender og ser hverandre inn i øyene. De har hjerteøyne og er oppe i himmelen, omgitt av skyer. Grafikk.

Vil du delta i et prosjekt om seksualtekniske hjelpemidler?

Vi søker informanter til prosjekt som skal gi bedre tilgang til og informasjon om seksualtekniske hjelpemidler.

Publisert 15. februar 2019

Skrevet av Unge funksjonshemmede

  • Er du mellom 16-35 år?
  • Har du en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom?
  • Har du lyst å bidra til økt kunnskap om seksuell helse?

Svarer du ja på spørsmålene over vil vi gjerne ha kontakt med deg!

Hvorfor trenger vi deg?

Unge funksjonshemmede og Likestillingssenteret har et toårig prosjekt om seksualtekniske hjelpemidler.

Prosjektet skal gi personer med funksjonshemming mulighet til å ha en seksualitet og en god seksuell helse, ved at flere personer med funksjonsnedsettelser får tilgang til og informasjon om seksualtekniske hjelpemidler.

Vi vil gjerne lære av dine erfaringer og behov når det gjelder seksualtekniske hjelpemidler, samt å få innspill til spørsmål vi burde stille helsepersonell og hjelpemiddelforhandlere når vi skal intervjue dem.

Vi er interessert i å høre om hvilke utfordringer du møter hvis du etterspør seksualtekniske hjelpemidler? Hvordan opplever du å ta opp tematikken? Hvordan ønsker du informasjon om seksualtekniske hjelpemidler? Hva kan helsepersonell gjøre for å ufarliggjøre tematikken?

Praktisk om intervjuet

Intervjuet vil foregå som en samtale mellom deg og en fra Unge funksjonshemmede, der vi snakker om ulike temaer knyttet til hvordan det er å være ung med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse i møte med dagens tilbud for seksuell helse.

Vi er interessert i alt fra personlige opplevelser til dine generelle refleksjoner rundt temaet. All informasjon som kommer frem i intervjuene vil bli anonymisert.

Hvis du kunne tenke deg å dele dine erfaringer gjennom et intervju vil vi gjerne ha kontakt med deg.

Intervjuet vil ta rundt en og en halv time.

Påmeldingsfrist 15. mars 2019.

Ikke nøl med å videreformidle denne invitasjonen til andre som kan være interesserte.