En lapp der det står "Ledige jobber" henger på en vegg. Foto.

Unge funksjonshemmede søker nå en prosjektleder til prosjekt om funksjonshemming og folkehøyskoler.

Vil du dele dine erfaringer med jobbsøking?

Delta i denne spørreundersøkelsen og bidra til bedre kunnskap om arbeidsgivere sin praksis overfor jobbsøkere som har nedsatt funksjonsevne.

Publisert 17. desember 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Forskere ved NOVA søker deg som ønsker å dele dine erfaringer med jobbsøking.

Hensikten med prosjektet er å bidra med økt innsikt i hvordan arbeidsgivere forholder seg til ansettelser av personer med nedsatt funksjonsevne.

Derfor ønsker forskerne kunnskap om hvorvidt og hvordan personer med nedsatt funksjonsevne informerer om funksjonsnedsettelse i jobbsøknaden. Dette er temaet for denne spørreundersøkelsen.

Deltakelse i undersøkelsen er et viktig bidrag i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv.

Undersøkelsen tar 5 – 7 minutter, og du kan delta ved å klikke på denne linken.

NOVA sine nettsider kan du lese mer om forskningsprosjektet.