Seks av Unge funksjonshemmedes styremedlemmer smiler ved siden av Unge funksjonshemmedes banner. Foto.

Unge funksjonshemmede har fått støtte til flere spennende prosjekter i 2019. ArkivFra venstre bak: Marion Alver, Martine Antonsen, Camilla Lyngen og Frode Kämpe. Foran: Nikolai Raabye Haugen og Martine Teigen. Judee Isabel Bjørgan, Line Skåtøy og Martin Berhovde var ikke til stede da bildet ble tatt.

Unge funksjonshemmedes nye styre

Disse skal styre Unge funksjonshemmede i 2018.

Publisert 5. november 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmedes generalforsamling er vel overstått.

Generalforsamlingen ble avsluttet med valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer.

Her er Unge funksjonshemmedes nye styre:

  • Camilla Lyngen (Landsforeningen mot fordøyelsesykdommer), styreleder
  • Line Skåtøy (Voksne med medfødt hjertefeil), nestleder
  • Martine Antonsen (Mental Helse Ungdom), styremedlem
  • Nikolai Raabye Haugen (Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte barn og unge), styremedlem
  • Martine Teigen (Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer), styremedlem
  • Marion Alver (NORILCOS ungdom), styremedlem
  • Martin Berhovde (Norges Døveforbunds Ungdom), styremedlem
  • Judee Isabel Bjørgan (Psoriasis- og eksemforbundet Ung), 1. vara
  • Frode Kämpe (Mental Helse Ungdom), 2. vara