Deltagere fra ulike organisasjoner i regjeringens digitale møte om psykisk helse.

Leif-Ove Hansen gir et innlegg om psykisk helse i et møte med regjeringen og andre organisasjoner på feltet.

Unge funksjonshemmede sier klart ifra til regjeringen!

Unge funksjonshemmede har gitt innspill til regjeringen om hvordan koronapandemien har påvirket unges liv.

Publisert 26. november 2020

Skrevet av Isabel Kongsgaard

I dag inviterte statsminister Erna Solberg sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad til et digitale møte om barn og unges psykiske helse i lys av koronapandemien.

Regjeringen ønsket tilbakemeldinger fra organisasjoner og aktører som arbeider med barn og unge som har slitt dette året. De anerkjenner at flere føler seg mer alene og en del strever med å henge på i skolen. For enkelte som allerede hadde det vanskelig har ting blitt verre.

Mange mistet rettighetene sine
I generalsekretær Leif-Ove Hansen sitt innlegg ble koronaundersøkelsen vi gjennomførte i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) i sommer trukket frem. Den viste at mange unge funksjonshemmede og kronisk syke har mistet rettighetene sine som følge av koronatiltakene, noe som har fått dramatiske konsekvenser for den enkelte.

Noen av de viktigste funnene i undersøkelsen var at svært mange har fått en forverring i sin psykisk- og fysisk helse. Dette ble også tatt opp av andre organisasjoner som deltok i møte. For våre medlemsorganisasjoner og deres medlemmer her mangel på helsetjenester som fysioterapi, psykolog, fastlege og spesialhelsetjenester vært et stort problem.

Isolering har alvorlige konsekvenser
I tillegg har mange opplevd en forverring av psykisk helse fordi de har måttet isolere. 1 av 4 forteller at selv når samfunnet begynte å åpne opp tidligere i år kunne de ikke delta i samfunnet på lik linje med andre. Mange er selv i en risikogruppe og må isolere seg for å unngå smitte.

Undervisning og arbeid stopper opp
Hansen påpekte også at omtrent halvparten av dem som mottar spesialundervisning, ikke har fått oppfylt vedtaket sitt. Mange har heller ikke fått fullført fag eller eksamen på lik linje med sine medelever.

Andre forteller at det har blitt vanskeligere å komme inn på arbeidsmarkedet. Flere av dem som står i arbeidslivet opplever også det som mer krevende en før, blant annet på grunn av dårligere tilrettelegging og mindre oppfølging.

Positive konsekvenser
Samtidig forteller flere at korona har hatt noen positive konsekvenser. Hjemmeskole og hjemmekontor har gitt mange mer fleksibilitet enn tidligere, fordi de selv kan tilpasse egen arbeidshverdag, ta pauser når de trenger det, og unngå transport.

Anbefalinger
Hansen avsluttet innlegget med noen anbefalinger hvor hovedprioriteringen er å opprettholde helsetjenestene for unge funksjonshemmede og kronisk syke. I tillegg må spesialundervisning og tilrettelagt undervisning opprettholdes og elever må få igjen tapte timer.

Unge funksjonshemmede råder også at myndighetene må være tydeligere overfor kommuner og fylkeskommuner at koronapandemien ikke er en gyldig grunn til å bryte grunnleggende rettigheter. Brudd på rettigheter må få konsekvenser. NAV må prioritere å gi arbeidsrettet oppfølging til dem som stod utenfor arbeidslivet før pandemiutbruddet.

 

Opptak av møtet kan sees på regjeringens nettside. Trykk på «se sendingen her» nederst til høyre i ruten for video.