Fire personer poserer foran en statue. Foto.

Fra venstre Oda Pernille Hoff (ungdomsdelegat fra Ungdom og fritid), Solveig Horne (statsråd), Martin Fredheim (ungdomsdelegat fra Unge Funksjonshemmede) og Ane Kollen Evenmo (ungdomsdelegat fra LNU). Foto: Maria Brit Espinoza/BLD.

Unge funksjonshemmede på FN-toppmøte

For å nå bærekraftsmålene må vi ta i bruk alle ressursene i samfunnet.

Publisert 2. februar 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

I slutten av januar ble det sjette årlige ungdomsforumet arrangert i The Economic and Social Council i FN. Forumet konsentrerer seg om FNs bærekraftsmål og hvordan disse kan settes ut i live fram mot år 2030, en prosess kalt Agenda2030. I år dreide forumet seg særlig om helse, likestilling og teknologi.

Unge Funksjonshemmede var representert ved ungdomsdelegat Martin Fredheim.  Sammen med ungdomsdelegater fra LNU og Ungdom og fritid, barne- og likestillingsminister Solveig Horne og representanter fra Barne- og likestillingsdepartementet utgjorde de den norske delegasjonen. I tillegg til ungdomsdelegater fra hele verden var mange ungdomsorganisasjoner representert, og ministre og andre politiske myndigheter fra ulike land tilstede.

Det kanskje mest sentrale bærekraftsmålet for Unge Funksjonshemmede er bærekraftsmål nummer tre: «Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages».

I løpet av de to dagene fikk Unge Funksjonshemmede løftet fram hvor viktig det er å ta i bruk alle ressursene og talentene som finnes i samfunnet. Dette er avgjørende om verden skal nå de ambisiøse bærekraftsmålene, og for å løse fremtidsutfordringer som avhenger av at alle kan bidra og talent ikke blir «liggende brakk». Tilrettelegging er dermed et kostnadseffektivt tiltak for å gi flere mennesker tilgang til å leve livet på sine premisser og bidra med det de kan, samtidig som vi oppfyller visjonen som oppsummeres fint i bærekraftsmålenes mantra: «Leave no one behind».

Fredheim, som er styremedlem i Unge funksjonshemmede, deltok på utvalgssesjoner som konsentrerte seg om bærekraftsmål tre (god helse for alle). Han vektla også spørsmålet i en europeisk kontekst, i sesjonene som tok for seg utfordringene i Europa.

Statsråd Solveig Horne deltok også på ungdomsforumet, der hun la vekt på tilrettelegging og at også relativt rike land har en lang vei å gå for å skape et likestilt samfunn.

Innspillene fra ungdomsforumet skal behandles på et høypolitisk FN-møte i juli 2017.