En illustrasjon av et norskt flag ved siden av en ung kvinne

En illustrasjon av et norskt flag ved siden av en ung kvinne som sitter i et studio

Unge funksjonshemmede markerer 3. desember med ny film

Unge funksjonshemmede har laget en ny kampanje om retten til utdanning, for å markere FNs dag for personer med funksjonsnedsettelser.

Publisert 3. desember 2020

Skrevet av Isabel Kongsgaard

3. desember er FNs internasjonale dag for personer med funksjonsnedsettelser og har som mål å promotere funksjonshemmedes rett til å delta i alle deler av samfunnet, både politisk, sosialt, økonomisk og kulturelt. 

-Det er flott å ha en dag for funkiser hvor vi alle kan stå sammen, men også vemodig at vi fortsatt må kjempe for å få samme rettigheter i skolen og jobb som andre tar for gitt. Mangelen på likestilling fører til utenforskap og røver samfunnet av en viktig ressurs. Derfor er det viktig at vi sprer informasjon og kunnskap om dette på denne dagen, sier generalsekretær Leif-Ove Hansen. 

I år setter Unge funksjonshemmede søkelyset på rettighetene som mange unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom mangler i skolen. 

Derfor lanserer vi i dag kampanjen #jegharrett, vil vi sørge for at norske folkevalgte gir ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom lik tilgang til utdanning som alle andre. 

I dagter ungdom med funksjonsnedsettelser store barrierer innen utdanning, og havner utenfor arbeidslivet. Dermed går det norske samfunnet glipp av utrolig mange smarte, kreative og ressurssterke ungdommer som har lyst til å bidra til fellesskapet. Derfor er denne kampanjen viktig. Vårt krav er at alle barn og unge skal ha de samme rettighetene og mulighetene., sier Eivind Digranes, rådgiver i Unge funksjonshemmede.  

 Til politikerne og beslutningstakere har vi 3 råd å gi denne 3. desember: 

  • Ta funksjonshemmedes menneskerettigheter inn i norsk lov 
  • Universelt utforme alle skoler 
  • Gi alle elever den tilretteleggingen de trenger i klasserommet 

Trykk her for å se kampanjefilmen.