To figurer gir hverandre en high-five

To figurer gir hverandre en high-five

Unge funksjonshemmede har fått midler til to prosjekter ut 2021

Unge funksjonshemmede har mottatt midler fra Bufdir for å videreføre et prosjekt om inkluderende folkehøyskole og for å gjennomføre et jobbsøkerkurs.

Publisert 8. mai 2020

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har gitt støtte til prosjektet «En inkluderende folkehøyskole». Dette er en videreføring av prosjektet «Et år for alle» som ble gjennomført i 2019 med mål om å kartlegge funksjonshemmedes tilgang til folkehøyskoler. Formålet i fase to av prosjektet er å bruke kartleggingen til å utvikle veiledere med anbefalinger og tiltak til folkehøyskolene, rådgivere ved videregående skoler samt potensielle elever.

Det planlegges å bruke den samme prosjektlederen og flere av samarbeidspartnerne fra 2019. Unge funksjonshemmede har allerede god dialog med partene i folkehøyskolesektoren og med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Dette vil sikre en smidig start på prosjektet som skal gjennomføres over ett år.

– Gjennom «Et år for alle» har vi samlet inn helt ny kunnskap om hvordan folkehøyskolene tilrettelegger for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Vi har oppdaget flere utfordringer. Nå som vi har fått innvilget en fase to, kan vi legge kunnskapen på bordet og komme med konkrete forslag til forbedring, som gjelder for flere relevante parter. Dette håper vi kan bidra til endringer, slik at flere kan få utbytte av et år på folkehøyskole, sier prosjektleder Maja Lie Opdahl.

Jobbsøkerkurset skal utvikles for unge med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom som er på arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd. Måler er å øke mestringsfølelsen og kompetansen for å søke arbeid som ikke dekkes av NAVs eksisterende tilbud

Jobbsøkerkurset skal bestå av fire samlinger hvor blant annet NAV systemet, møtet med arbeidsgiver og bevisstgjøring av FNs konvensjon for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) vil bli diskutert.

– Vi er meget fornøyde med å bli tildelt midler til disse to prosjektene. Å øke antall funksjonshemmede på folkehøgskoler har mange positive konsekvenser, inkludert at de har flere utdannings- og jobb muligheter etterpå. Deltagelse i arbeidslivet er svært viktig for den enkelte, både økonomisk og sosialt. Det er altfor mange unge funksjonshemmede som har stått utenfor arbeidsmarkedet i altfor lang tid og jobbsøkerkurset kommer derfor i en kritisk tid. Ved å fokusere på utdanning og arbeid kan vi gi unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom en bedre fremtid, sier generalsekretær i Unge funksjonshemmede Leif-Ove Hansen.

 

Mer informasjon om prosjektene vil bli publisert på nettsiden vår fortløpende.