Logo til Ungfritid.no

Ungfritid.no

Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge.

Dette gjør det enklere for frivillige organisasjoner å finne deltakere, og enklere for barn, ungdom, foresatte og andre å finne fritidsaktiviteter.

Ungfritid.no utvikles og drives av frivilligheten selv gjennom Frivillighet Norge, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, og er en gratis løsning for både organisasjonene som skal registrere sine tilbud og barn og unge som skal finne dem, i hele landet.

Aktivitetene er delt opp i følgende kategorier:

  • For frivillige organisasjoner
  • For barnefamilier
  • For ungdom
  • For kommunen
  • For skolen
  • For næringslivet

Sjekk også ut deres Dugnad for økt deltagelse hvor du finner tips, veiledning og materiell som kan benyttes i arbeid med å inkludere nye barn og unge i aktiviteter og fellesskap.

I Verktøykassen finner dere også viktig informasjon om som kan bruke ressursen og til hva.

Under kan du se reklamefilmen for nettsiden.