En gutt med hodetelefoner på foran laptop

Foto - Compare Fibre (Unsplash)

Undersøkelse om korona og utdanning

Fortell oss hvordan korona-pandemien har påvirket din utdanning og om det har endret seg etter samfunnet åpnet opp igjen.

Publisert 27. oktober 2021

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Bakgrunn 

Gjennom korona-pandemien har mange opplevd at skoler og universiteter har satt inn tiltak mot smitte, som har ført til at elever og lærere har måttet holde seg hjemme. Mange av skolene har vært nødt til å opprette et alternativt tilbud. Dessverre er det mange unge som ikke har fått oppfylt rettighetene sine og fått et dårlig tilbud på skolen under korona-pandemien. 

I denne undersøkelsen ønsker vi å samle inn informasjon om hvordan korona-pandemien har påvirket utdanningssituasjonen for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom og hvilke ettervirkninger dette har fått. Vi ønsker også å få informasjon om hvordan det står til med utdanningssituasjonen nå som samfunnet har åpnet opp igjen. 
 

Om spørreundersøkelsen
Vi ønsker svar fra unge med funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom i alderen 12-36 år som har gått på skole eller studert under pandemien. Vi ønsker også svar fra foresatte som har barn som har gått på skole eller studert under pandemien. 

Undersøkelsen vil ta rundt 15 minutter å besvare og består av spørsmål med lukkede svaralternativer og noen åpne felt. Det er også lagt til kommentarfelt der du får mulighet til å kommentere eller legge til informasjon.  

Funnene fra undersøkelsen vil sammenfattes i et notat som vil bli publisert på nettsiden vår innen slutten av året.

Spørreundersøkelsen er anonym. Det er ikke mulig for oss, SurveyMonkey eller andre å se hvem du er. 

Du kan svare på spørreundersøkelsen via denne lenken

Del gjerne undersøkelsen videre. 

Spørsmål?
Dersom du har spørsmål eller kommentarer til spørreundersøkelsen ta kontakt med prosjektleder Maren Hagen Fuglesang eller prosjektmedarbeider Trude Telle. 

E-post: maren@ungefunksjonshemmede.no
Telefon: 48211380 

E-post: trude@ungefunksjonshemmede.no