Fargerike pulverskyer i blått og rødt møtes og spres utover.

Fortell om dine erfaringer med overdreven sympati, fornærmelser eller nedsettende vitser og kommentarer i spørreskjemaet.

Svar på undersøkelsen om mikroaggresjoner

Hjelp oss å måle nedsettende kommentarer og uomtenksomme bemerkninger.

Publisert 8. mars 2023

Skrevet av Trude Telle

SVAR HER 

 

Fafo og Unge funksjonshemmede samarbeider om en nasjonal studie av helsekonsekvenser av mikroaggresjon rettet mot unge i alderen 16-35 år med en funksjonsnedsettelse eller en kronisk sykdom. Mikroaggresjon er summen av nedsettende kommentarer, vitser og uomtenksomme bemerkninger som funksjonshemmede kan oppleve i hverdagen.

Undersøkelsen tar 15-20 minutter å fylle ut, og alle svar er anonyme.

Du finner spørreskjemaet ved å følge denne lenken.