Skjermbilde fra regjeringens pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett 2020

Skjermbilde fra regjeringens pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett 2020

Skuffende medisin fra regjeringen

Regjeringens reviderte nasjonalbudsjett gjør lite for ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom i koronakrisen.

Publisert 13. mai 2020

Skrevet av Isabel Kongsgaard

I går kom regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, som primært er fokusert på å lappe sammen landet etter koronautbruddet. Ved første øyekast er det noe positivt å finne, men budsjettet er ikke noe å juble over for ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom.

Unge funksjonshemmede er særlig bekymret for at regjeringen ikke gjør mer for å dekke kommunenes økte utgifter og inntektsbortfall i koronakrisen.

– Dette er svært alvorlig. Vi frykter kommunene vil bli tvunget til å kutte i grunnleggende tjenester på kryss og tvers av Norge. Det kommer i så fall til å særlig ramme ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, sier Leif-Ove Hansen, generalsekretær i Unge funksjonshemmede.

Lovende, men mangelfull skolepakke
Regjeringen foreslår også en egen tiltakspakke for sårbare barn og unge. Et av tiltakene i pakken er 170 millioner kroner til en tilskuddsordning for kommunene, fylkeskommunene og friskolene til å ta igjen tapt progresjon i skolen under koronautbruddet. Regjeringen tydeliggjør at elever med spesialundervisning skal særlig prioriteres, noe som har vært en viktig sak for Unge funksjonshemmede.

– Det er gledelig at regjeringen setter av midler til å særlig føle opp elever med spesialundervisning. Mange av disse elevene har opplevd at det spesialpedagogiske tilbudet har fullstendig sviktet i koronakrisen, sier Hansen.

Samtidig er tiltakspakken langt ifra tilstrekkelig. Unge funksjonshemmede og fire andre organisasjoner krevde i forrige uke en egen tiltakspakke for elever med tilretteleggingsbehov. Regjeringen bør følge denne opp for å sikre at opplæringsloven følges også i krisetid.

Trengs tiltak mot varig utenforskap
Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til NAV med 700 millioner kroner. Samtidig settes det ikke av flere midler til arbeidsmarkedstiltak. Unge funksjonshemmede mener oppfølging av ungdom og funksjonshemmede må være særlig prioritert i NAV i koronakrisen.

– Vi er oppriktig bekymret for at denne krisen kommer til å skyve dem som allerede står utenfor enda lengre bort fra arbeidslivet. Regjeringen må komme med tydeligere tiltak for å unngå et varig utenforskap blant ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, sier Hansen.

Andre forslag i det reviderte budsjettet:

  • 75 millioner kroner for å øke tilgjengelighet for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  • Stønadsperioden for AAP-mottakere forlenges med seks måneder
  • Økning på 48 millioner kroner til aktivitetshjelpemidler for voksne over 26 år
  • Økning på 6 milliarder kroner i bevilgningen til de regionale helseforetakene
  • Økning til bostøtte med 50 millioner kroner
  • Økning på 4 millioner kroner til opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Mer informasjon om revidert nasjonalbudsjett 2020 finner du på denne lenken.