Portrett av kvinne som smiler til kamera. Foto.

Prosjektleder Maja Lie Opdahl skal undersøke hvordan unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom opplever tilretteleggingen og tilgjengeligheten til folkehøgskolene. Foto: Tora Hope

Skal gjøre det enklere å velge folkehøyskole

Denne måneden går vi i gang med prosjektet «Et år for alle», som skal bidra til at flere unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan velge folkehøyskole.

Publisert 11. februar 2019

Skrevet av Tora Hope

Studier viser at et år på folkehøyskole bidrar til å øke elevers mestringsfølelse, motivasjon og selvverd.

Samtidig er det vanskelig å få oversikt over hvilke folkehøyskoler som er tilrettelagte og tilgjengelige for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Det finnes heller ingen studier om hvordan denne gruppen opplever tilbudet.

Hvor tilgjengelige er folkehøyskolene?

I prosjektet «Et år for alle» skal vi derfor undersøke hvordan unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom opplever tilretteleggingen og tilgjengeligheten til folkehøyskolene. Prosjektet er finansiert av Bufdir.

Vi skal også samle kunnskap om hvilket utbytte unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom opplever at et år på folkehøyskole gir.

Vi skal jobbe for at folkehøyskolene skal informere om tilgjengelighet og tilrettelegging på sine nettsider, og at flere blir tilgjengelige. Skolene vil selv bli invitert til å komme med innspill på utfordringer og diskutere gode tiltak.

Tar imot innspill

Maja Lie Opdahl leder prosjektet. Maja har tidligere erfaring fra forskningssektoren og har arbeidet med tilrettelegging ved Røde Kors-senteret Eidene.

Hun gleder seg til å komme i gang.

– Vi har allerede opplevd interesse for prosjektet, og det er tydelig at vi her har mulighet til å fylle et kunnskapshull. Vi ønsker at informasjon og anbefalinger skal bli lettere tilgjengelig for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Samtidig ønsker vi en god dialog med folkehøyskoler, medlemmer, forskere og politikere, slik at vi kan sikre en videreføring av prosjektet, sier Maja.

Unge funksjonshemmede vil snart søke å komme i kontakt med informanter – både fagpersoner, representanter fra folkehøyskoler og unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom som går, ønsker å gå eller har gått et år på folkehøyskole.

Dersom du allerede brenner inne med innspill, kan du kontakte Maja.

Kontakt

Portrett av Maja Lie Opdahl. Foto.

Maja Lie Opdahl

Prosjektleder for inkluderende folkehøyskoler

95 18 83 59