Portrett av kvinne som smiler til kamera. Foto.

Prosjektleder Maja Lie Opdahl skal undersøke hvordan unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom opplever tilretteleggingen og tilgjengeligheten til folkehøgskolene. Foto: Tora Hope

Vil du bidra til at flere kan gå på folkehøyskole?

Prosjektet «Et år for alle» skal bidra til at flere unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan velge folkehøyskole. Nå trenger vi din hjelp.

Publisert 17. februar 2019

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Studier viser at et år på folkehøyskole bidrar til å øke elevers mestringsfølelse, motivasjon og selvverd.

Samtidig er det vanskelig å få oversikt over hvilke folkehøyskoler som er tilrettelagte og tilgjengelige for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Det finnes heller ingen studier om hvordan denne gruppen opplever tilbudet.

I prosjektet «Et år for alle» undersøker vi hvordan unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom opplever tilretteleggingen og tilgjengeligheten til folkehøyskolene.

Vi vil også samle kunnskap om hvilket utbytte unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom opplever at et år på folkehøyskole gir.

I tillegg skal vi jobbe for at folkehøyskolene informerer om tilgjengelighet og tilrettelegging på sine nettsider, og at flere blir tilgjengelige.

Nå trenger vi deg

Vi søker informanter som ønsker å dele sine erfaringer i et intervju.

  • Er du ung med en funksjonsnedsettelse?
  • Har du gått på folkehøyskole og vil dele tanker om tilrettelegging og utbytte av et år på folkehøyskole?
  • Har du hatt lyst til å gå på folkehøgskole, men latt være å søke eller søkt, men ikke fått muligheten?

Da håper vi at du vil delta i prosjektet. Send en epost til prosjektleder Maja Lie Opdahl, på epost maja@ungefunksjonshemmede.no for å delta.

Ikke nøl med å videreformidle invitasjonen til andre som kan være interesserte.

Søker også deltaker til referansegruppe

I tillegg søker vi deg som er medlem i en av våre medlemsorganisasjoner og som selv har gått på folkehøyskole, og som vil delta i prosjektets referansegruppe.

Referansegruppen består av fagpersoner og unge med funksjonsnedsettelser, som bidrar til idemyldring og gir innspill til metode, gjennomføring, nettverk og vurdering av funn underveis i prosjektet.

Referansegruppen møtes 3-4 ganger i løpet av 2019, og første møte blir i mars.

Send mail til prosjektleder dersom du er interessert i å delta eller har spørsmål!

Ønsker bedre informasjon

Maja Lie Opdahl leder prosjektet. Maja har tidligere erfaring fra forskningssektoren og har arbeidet med tilrettelegging ved Røde Kors-senteret Eidene.

– Vi har allerede opplevd interesse for prosjektet, og det er tydelig at vi her har mulighet til å fylle et kunnskapshull. Vi ønsker at informasjon og anbefalinger skal bli lettere tilgjengelig for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Samtidig ønsker vi en god dialog med folkehøyskoler, medlemmer, forskere og politikere, slik at vi kan sikre en videreføring av prosjektet, sier Maja.

Skolene vil selv bli invitert til å komme med innspill på utfordringer og diskutere gode tiltak.

Prosjektet er finansiert av Bufdir.

Kontakt