FN-konvensjonen, hva så? (2015)

Brosjyren gir innblikk i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Den viser hvorfor det er nyttig at vi som jobber med rettighetsarbeid har kjennskap til konvensjonen, og hvordan vi kan bruke den i praksis.

Publisert 3. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede