En gruppe figurer sitter rundt et bord og diskuterer. Grafikk.

Politisk nettverksmøte

Vi inviterer alle våre medlemsorganisasjoner til møte i vårt politiske nettverk onsdag 26 juni kl. 11.30-14.00.

Publisert 6. juni 2019

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Unge funksjonshemmede inviterer alle våre medlemsorganisasjoner til møte i vårt politiske nettverk onsdag 26. juni kl. 11.30-14.00 i Mariboes gate 13, Oslo. 

Det blir lunsj fra kl. 11.30, før møtet starter kl. 12. For påmelding, send e-post til eivind@ungefunksjonshemmede.no innen mandag 24. juni og skriv navn, organisasjon og ev allergier eller tilretteleggingsbehov.

Det er flere store prosesser på gang i 2019, og vi ønsker deres innspill til arbeidet vi skal gjøre. I dette møtet vil vi ta fatt på to saker:

  1. Stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. Kunnskapsdepartementet jobber med en stortingsmelding som blant annet skal følge opp Nordahl-rapporten om spesialundervisning. Meldingen blir lagt frem til høsten, og skal også se på hvordan skolen kan bli mer inkluderende av mangfoldet i elevgruppen, og hvilke virkemidler som må til. Unge funksjonshemmede har vært med i referansegruppen til meldingen, og kommet med våre innspill i flere runder. På møtet vil vi presentere arbeidet så langt, og diskutere med dere hva som er viktig å prioritere fremover og hvordan vi skal følge opp meldingen i etterkant.

 

  1. Ny opplæringslov – forslag ang. §5 og spesialundervisning. Utvalget som jobber med ny opplæringslov skal levere sitt forslag til Kunnskapsdepartementet 1. desember 2019. Vi har hatt flere møter med utvalget, og de var også hos oss i nettverket i juni 2018. I mai fikk vi oversendt deres foreløpige tanker rundt §5 og retten til spesialundervisning. Da dette er et tema vi vet engasjerer mange av dere, ønsker vi å diskutere utvalgets forslag med dere. For påmelding eller spørsmål, ta kontakt med rådgiver Eivind Digranes på eivind@ungefunksjonshemmede.no