Ønsker du å delta i et forskningsprosjekt om å være skeiv og religiøs?

Publisert 24. oktober 2022

Skrevet av Nora Thunem

Er du skeiv og religiøs, og ønsker å være med i en spørreundersøkelse?
I forbindelse med lovforslaget om forbud mot konverteringsterapi gjennomfører Nordlandsforskning, på oppdrag fra BUFDIR, forskningsprosjektet «Erfaringer med konverteringsterapi blant skeive». Dette prosjektet ønsker å innhente ulike typer erfaringsbasert kunnskap om det å være skeiv og religiøs i en norsk kontekst.
Prosjektet har nå begynt å rekruttere informanter til studien. Prosjektet henvender seg til deg som er over 18 år og som er skeiv (lhbtis), og som har eller har hatt tilknytning til religiøse miljøer. Prosjektet ønsker også alle velkommen til å delta uten at du trenger å være definert som skeiv (lhbtis), eller er åpen om egen kjønnsidentitet, seksuell orientering og/eller praksis. Prosjektet gjennomføres i perioden 2022-2023

Er dette interessant for deg? ta kontakt med Fredrik Langeland ved Nordlandsforskning: fla@nforsk.no