Ny undersøkelse om ettervirkninger av koronapandemien!

Ønsker du å svare på en undersøkelse om langtidsvirkninger av koronapandemien for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer?

Publisert 29. november 2022

Skrevet av Nora Thunem

Unge funksjonshemmede gjennomfører i samarbeid med LDO en ny undersøkelse om langtidskonsekvensene koronapandemien og nedstengning av samfunnet har hatt for helsetjenester og likestillingstjenester, skole/studie hverdag, arbeid, kultur og fritid. Vår forrige undersøkelse viste at koronapandemien og nedstengning av samfunnet innvirket negativt på kvaliteten og tilgjengeligheten av tjenester unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer bruker daglig. Pandemien innvirket også negativt på sosial deltakelse, skole/studiehverdag og arbeidshverdag for mange. Vi ønsker å kartlegger hvordan situasjonen er for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer i dag, i etterkant av nedstengningen.

Er du i alderen 12-36 år, med en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom? Vi er veldig interessert i å høre hvordan du opplever tilbudet ditt både innen helse, skole/studie, arbeid, kultur, fritid og hverdag i etterkant av nedstengningen av samfunnet! Undersøkelsen tar omtrent 10-15 minutter, du svarer på det som er relevant for deg.

Takk for at du deltar og deler undersøkelsen med andre i målgruppen!

https://no.surveymonkey.com/r/FX9JQQJ