Kvinne signerer mens en gruppe ser på. Foto.

18. desember 2018 signerte partene i arbeidslivet ny IA-avtale for 2019–2022. Her skriver arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie under. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD.

Ny IA-avtale dropper funksjonshemmede

– Denne avtalen gjør ingenting for unge med funksjonsnedsettelser, sier generalsekretær Synne Lerhol.

Publisert 18. desember 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Partene i arbeidslivet ble i dag enige om en ny IA-avtale.

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv har fått tittelen «Et arbeidsliv med plass for alle».

Men partene har slett ikke funnet plass til alle i den nye IA-avtalen.

Funksjonshemmede prioritert bort

Ett av målene i den forrige IA-avtalen var å øke sysselsettingen av personer med funksjonsnedsettelser. Dette målet ble ikke nådd.

Funksjonshemmedes organisasjoner har jobbet hardt for å få en plass ved bordet, for å finne løsninger på hvordan personer med funksjonsnedsettelser i større grad kan delta i arbeidslivet.

Det har vi ikke fått. I avtalen finnes det nå ikke lenger konkrete mål om å øke sysselsettingen for personer med funksjonsnedsettelser.

Trenger forpliktende mål

– Vi er svært skuffet over at funksjonshemmede er utestengt fra prosessen og prioritert bort i IA-avtalen. Personer med funksjonsnedsettelser er en stor minoritet, og mange møter store barrierer for å delta i arbeidslivet. Det er uforståelig for oss hvordan dette skal bidra til et mer inkluderende arbeidsliv, sier generalsekretær i Unge funksjonshemmede Synne Lerhol.

I den nye IA-avtalen vises det i stedet til regjeringens inkluderingsdugnad.

– Vi trenger forpliktende virkemidler og målsettinger, ikke bare godvilje og dugnadsånd, sier Lerhol.

Ikke en avtale for unge med funksjonsnedsettelser

I tillegg er partene enige om å hindre frafall fra arbeidslivet, men ikke om å øke rekrutteringen.

– Det betyr at man må få en fot innenfor arbeidslivet før en får tilgang på verktøykassen. For mange unge med funksjonsnedsettelser er det nettopp å komme inn i arbeidslivet som er terskelen. Denne IA-avtalen svikter unge med funksjonsnedsettelser, sier generalsekretæren.