Bastiaan, Hanne, Bengt og Victoria står utenfor Idrettens hus. Det er sterk sol. Bastiaan holder i brosjyren det står Barrierefri fritid på og Bengt holder i diplomet der det står Barrierefri fritids inkluderingsmerke tildeles Norges bordtennisforbund.

Unge funksjonshemmede overrekker Inkluderingsmerket Barrierefri til Norges bordtennisforbund.

Norges bordtennisforbund får Barrierefri fritids inkluderingsmerke

Som første idrettsorganisasjon inn i ordningen.

Publisert 21. mars 2023

Skrevet av Trude Telle

«Vi er stolte av å være de første innenfor idretten» kunne generalsekretær i Norges bordtennisforbund Bengt Paulsen fortelle om tildelingen.

Unge funksjonshemmede har gleden av å tildele Barrierefri fritids inkluderingsmerke til Norges bordtennisforbund for deres kontinuerlige arbeid for inkludering.

Prosjektleder for Barrierefri fritid Hanne Johnsrud Fjellheim og prosjektmedarbeider Victoria Gangsøy Mishra overrekte merket til generalsekretær for Norges bordtennisforbund Bengt Paulsen og prosjektleder Para-idrett Bastiaan Burgering på Idrettens hus i mars 2023.

Unge funksjonshemmede synes det er fantastisk at Norges bordtennisforbund ønsker å jobbe for å inkludere flere i sin organisasjon og at de har konkrete planer for å bryte ned barrierer for deltakelse i idretten.

 

Ønsker du å få inkluderingsmerket tildelt til din organisasjon? Ta kontakt på barrierefri@ungefunksjonshemmede.no for å melde interesse for workshopene som leder mot merket.

Du finner mer informasjon om prosjektet på barrierfrifritid.no.