Foto: Stortinget (Flickr)

Foto: Stortinget (Flickr)

Les våre innspill til ny regjeringsplattform

De rødgrønne partiene er nå i gang med arbeidet om å få på plass en ny regjeringsplattform. Vi forventer oss en plattform med tydelig likestillingspolitikk for ungdom med funksjonsnedsettelser.

Publisert 21. september 2021

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Unge funksjonshemmede gratulerer de rødgrønne partiene med valgseieren ved årets stortingsvalg! Nå starter partiene jobben med å forhandle frem en ny regjeringsplattform, som staker ut kursen for den nye regjeringen.

Unge funksjonshemmede har sendt innspill til hva vi mener bør stå i den nye plattformen. Innspillene har blitt sendt til partiledelsen i Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. I tillegg har fylkeslederne i partiene også mottatt brevet.

– De tre rødgrønne partiene har lovet å gjøre mye for funksjonshemmede og kronisk syke de neste fire årene. Nå forventer vi at valgløftene oversettes til reell likestillingspolitikk, sier generalsekretær i Unge funksjonshemmede Ingvild Østli.

– Det første steget vil være å ta FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) inn i norsk lov. I tillegg forventer vi tydelige forpliktelser når det kommer til universell utforming, BPA, arbeidsliv, ungdomshelse, og frivillighetens rammevilkår, sier Østli.

Unge funksjonshemmede har også sendt innspill til opposisjonen for stortingsperioden 2021-25, både til de borgerlige opposisjonspartiene, og til Rødt og MDG. Vi vil takke Solberg-regjeringen og de borgerlige partiene for samarbeidet de siste åtte årene.

Vi ønsker de rødgrønne partiene lykke til med forhandlingene, og ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med den nye regjeringen!

Les innspillene i sin helhet på høringssiden vår.