Foto av Leif-Ove Hansen: Åsmund Holien Mo

Foto: Åsmund Holien Mo

Katastrofalt kutt i AAP

Unge funksjonshemmede stiller seg sterkt kritisk til redusering av AAP.

Publisert 3. oktober 2019

Skrevet av Isabel Kongsgaard

I dag melder VG at Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at minstesatsen for AAP skal reduseres kraftig for unge under 25 år. Unge funksjonshemmede stiller seg sterkt kritisk til forslaget.
-Dette er helt katastrofalt. Ytterligere kutt i AAP vil ikke motivere unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom til å komme i jobb, det kaster dem ut i fattigdom, sier generalsekretær i Unge funksjonshemmede, Leif-Ove Hansen.

I sitt forsvar for kuttene, sammenligner Hauglie unge mottakere av AAP med sine jevnaldrende.
-Dette er en helt urimelig sammenligning. Unge med funksjonsnedsettelser har ofte merutgifter knyttet til funksjonsnedsettelsen sin som andre unge ikke har. Mange av våre medlemmer har heller ikke mulighet til å ha ekstrajobb på siden av studier og lignende, sier Hansen.

I VG sår statsråd Anniken Hauglie tvil om at hovedårsaken til at flere av dem som går på AAP er at de står utenfor arbeid. Dette kjenner vi oss ikke igjen i.
-Statsråden etterlater et inntrykk av at unge selv velger å stå utenfor arbeidslivet. Dette er svært alvorlig. De av våre medlemmer som går på AAP gjør ikke det fordi de så veldig gjerne vil gå på trygd, men fordi de har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom, sier Hansen.

-Vår erfaring er heller det motsette: mange unge opplever å blir mistrodd for sin helsetilstand og må kjempe mot systemet for å bli trodd.
Det er positivt at Hauglie sier at det skal brukes mer ressurser til tettere oppfølging av unge. Dette er noe Unge funksjonshemmede har etterlyst lenge. Likevel mener vi det blir helt feil å la unge selv finansiere sin egen oppfølging.