Logo for Norges Arktiske Universitet

Informanter søkes til masteroppgave

Universitetet i Tromsø søker informanter i alderen 18-35 år til forskningsprosjektet ”Møter med hjelpeapparatet”.

Publisert 28. august 2019

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Prosjektet er del av Ingrid Thunems masteroppgave i spesialpedagogikk og har fokus på personer med nedsatt funksjonsevne som har vært utsatt for seksuelle overgrep. De som blir intervjuet vil bli spurt om deres erfaring med hjelpeapparatet og/eller skolen. Det er ikke nødvendig å gå inn på detaljer av overgrepshistorien din.

Målet med prosjektet er å sette lys på utfordringene overgrepsutsatte med nedsatt funksjonsevne kan ha samt å utforske måter hjelpeapparatet kan forbedres på. Dette inkluderer møte med skolen, helsesøster, leger, fysioterapeut, ergoterapeut, habilitering, psykolog, sosinom og andre profesjonelle du har kommet i kontakt med.

Intervju er åpent til alle i alderen 18-35 og vil ta mellom 45 minutter og 1 time. Intervjuet kan gjennomføres enten via Skype, på telefonen eller ved å møtes. Det er helt frivillig å delta i studiet og du kan når som helst trekke samtykket uten å oppgi grunn. All informasjon vil bli anonymisert og bli behandlet i samsvar med personvernregelverk.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å ta del i prosjektet kan du kontakte Ingrid Thunem på 46 54 32 44 eller ith010@post.uit.no. Mer informasjon er også tilgjengelig nederst på siden.

 

Vennligst merk at dette forskningsprosjektet er ikke del av noen pågående prosjekter som Unge funksjonshemmede tar del i, men vi ønsker å løfte dette viktige temaet blant våre medlemmer.