Tre figurer utfører ulike arbeidsoppgaver: En slår i en spiker, en driller og en sager. Grafikk.

Hvilke tiltak kan bidra til å fylle tomrommet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere? Det var ett av spørsmålene vi tok opp i frokostmøtet.

Fordommer eller fakta? Myter og sannheter om hindre for unge funksjonshemmedes deltakelse i arbeidslivet

Unge funksjonshemmede arrangerte debatt og workshop om arbeidsmarkedet for ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom.

Publisert 6. april 2016

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge mennesker med en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom møter ofte hindre for deltakelse i arbeidslivet, på tross av både kompetanse og arbeidsvilje. Arbeidsgivere melder om få søkere med funksjonsnedsettelser, mens unge funksjonshemmede selv melder om få tilgjengelige jobber.

Unge funksjonshemmede inviterte til debatt, der vi spurte: Hvilke tiltak kan bidra til å fylle tomrommet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere? Hvilke normer og forventninger bidrar til at unge funksjonshemmede ikke søker på utlyste stillinger? Og i hvor stor grad forekommer faktisk diskriminering av arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne?

For å diskutere problemstillingene hadde vi med oss et dyktig panel:

  • Hanne Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud
  • Grete Crowo, Fagpolitisk rådgiver i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
  • Tore Kristensen, Ansvarlig redaktør i Magasinet Velferd
  • Torunn Brandvold, Styremedlem i Unge funksjonshemmede

Innledningene ble fulgt av en panelsamtale mellom debattantene.

Deretter var det duket for workshop for Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner og andre interessenter, hvor vi ønsket å samle inn erfaringer om spesifikke utfordringer for mennesker med ulike diagnoser i møte med det norske arbeidsmarkedet.

Både frokostmøtet og workshopen var en del av prosjektet Disability does not mean inability, i samarbeid med organisasjonen Well Romania, og er finansiert gjennom EØS-midlene.