FN bekymret for unges menneskerettigheter i Norge

Norge får kritikk av FN for brudd på funksjonshemmedes rettigheter. Nå må regjeringen ta konkrete steg for å sikre full likestilling av ungdom med funksjonsnedsettelser.

Publisert 25. april 2019

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Kritikken kommer fra FN-komiteen som overvåker konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD). Komiteen gjennomførte nylig en høring av norske myndigheter om oppfyllelsen av funksjonshemmedes menneskerettigheter i Norge.

FN uttrykker bekymring for rettighetene til barn og unge med funksjonsnedsettelser på en rekke områder.

Omfattende kritikk

FN kritiserer blant annet Norge for ekskluderende undervisning og begrensede tiltak for inkludering i arbeidslivet. Regjeringen får også kritikk for utilstrekkelige medvirkningsmuligheter for barn og unge, mangelfull informasjon om seksuell helse, og fravær av tiltak mot interseksjonell diskriminering.

– Dette er en tydelig beskjed til norske myndigheter. Vi er veldig glade for at FN anerkjenner at ungdom med funksjonsnedsettelser i Norge møter systematisk diskriminering på en rekke samfunnsområder, sier generalsekretær i Unge funksjonshemmede Leif-Ove Hansen.

– Bør ta anbefalingene på alvor

Komiteen har også kommet med en rekke anbefalinger til regjeringen. En av anbefalingene er å styrke støttetiltak for at funksjonshemmede kan delta i ordinær undervisning på lik linje med andre elever.

– I dag opplever mange å bli tatt ut av klassefellesskapet, og møtt med lave forventninger. Flere får heller ikke den tilretteleggingen de har behov for, på grunn av mangel på ressurser og kvalifisert personale. Nå ser vi frem til at det blir gjort et skikkelig løft på dette feltet i høstens Stortingsmelding om inkluderende skole, sier Hansen.

Unge funksjonshemmede kommer til å følge opp myndighetene fremover for å sørge for at anbefalingene fra FN blir gjennomført.

– Nå forventer vi at regjeringen tar kritikken og anbefalingene på største alvor, og tar et krafttak for å sikre full likestilling av ungdom med funksjonsnedsettelser, sier Hansen.

I tillegg anbefaler FN blant annet at den norske regjeringen:

  • Tar FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter inn i norsk lovgivning
  • Reduserer de store kommunale forskjellene i tjenestetilbudet for funksjonshemmede
  • Utvider kravet til universell utforming til å gjelde hele arbeidslivet, og gir NAV et tydelig mandat og tilstrekkelige ressurser til å følge opp funksjonshemmede utenfor arbeidslivet
  • Setter konkrete tidsfrister og øremerkede midler til handlingsplan for universell utforming
  • Utarbeider en plan for å få ned institusjonaliseringen av funksjonshemmede
  • Endrer vergemålsloven til lov om beslutningsstøtte
  • Avvikler diskriminerende bruk av tvang mot utviklingshemmede og mennesker med psykososiale funksjonsnedsettelser

Fakta

I mars 2019 var regjeringen for første gang på høring i Genève hos FN-komiteen som overvåker konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD).

Kritikken, som kom før påske, dekker en rekke ulike samfunnsområder. Norske myndigheter har juridisk forpliktet seg til å følge CRPD, og må nå gå gjennom alle anbefalingene.

Unge funksjonshemmede var til stede under utspørringen som del av CRPD-koalisjonen, en bred sammenslutning av 125 organisasjoner.

Koalisjonen har laget en rapport til FN i forkant av høringen, som dokumenterer at funksjonshemmedes rettigheter brytes i Norge.

Les FNs anbefalinger til Norge her.

Les rapporten til CRPD-koalisjonen her.