Tre kvinner holder fram den nye ungdomshelsestrategien. Foto.

Styremedlem Kristin Kjønnøy Slettvåg, generalsekretær Synne Lerhol og styremedlem Anniken Golf Rokseth på lanseringen av ny strategi for ungdomshelse.

Vi feirer ungdomshelsestrategien. Nå begynner den virkelige jobben

I dag lanserte statsrådene Bent Høie, Torbjørn Røe Isaksen og Solveig Horne regjeringens nye strategi for ungdomshelse. Unge funksjonshemmede feirer at den etterlengta strategien er på plass, og ser fram til fortsettelsen.

Publisert 14. juni 2016

Skrevet av Unge funksjonshemmede

– Vi er svært glade for at regjeringen setter ungdomshelse på agendaen! Dette har vi jobbet for siden 2010. Ungdom faller mellom to stoler i et helsevesen som i stor grad er tilpasset enten voksne eller barn, sier Camilla Lyngen, styreleder i Unge funksjonshemmede.

Les også vårt debattinnlegg i Aftenposten om ungdomshelsestrategien.

Ungdom faller mellom to stoler

Ungdom er i en annen livssituasjon og har andre behov enn barn og voksne. I 2012 slo en rapport bestilt av Helsedirektoratet fast at ungdom i Norge ofte møter et helsevesen som ikke er tilpasset behov og livssituasjon hos unge mennesker.

– Strategien er første steg i riktig retning, men vi er langt fra ferdige. Vi ser fram til det videre arbeidet og kommer til å stå på for å at også unge med funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer får et fullverdig og tilpasset helsetilbud, sier Lyngen.

Personer med nedsatt funksjonsevne eller kroniske sykdommer er ofte storforbrukere av helsetjenester. Mange har vel så mye kontakt med spesialhelsetjenesten som med primærhelsetjenesten. En bred satsning på ulike deler av helsevesenet er derfor viktig.

– Vi er veldig fornøyde med strategiens fokus på psykisk helse, primærhelsetjenesten og ungdomshelse generelt. Samtidig skulle vi ønske strategien tok enda mer tak i de ungdommene som bruker helsetjenesten mest, nemlig ungdom med kroniske sykdommer eller nedsatt funksjonsevne, sier Lyngen.

Klare til å være med videre

Syv departementer står bak strategien, der Unge funksjonshemmede har skrevet forordet.

– Når ord nå skal bli til handling, er vi glade for at regjeringen selv understreker at unge må tas på alvor og få påvirke helsetilbudet. Vi er klare til å være med på den viktige veien videre!

På regjeringes nettsider finner du ungdomshelsestrategien.