Styreleder i Unge funksjonshemmede Ingrid Thunem, generalsekretær i FFO Lilly Ann Elvestad, styreleder i FFO Eva Buschmann, Likestillingsminister Anette Trettebergstuen og styreleder i SAFO Tom Tvedt.

– En historisk dag for hele Norge

I dag ble det offentlig at regjeringen gir en gruppe jurister i oppdrag å vurdere inkorporering av FNs konvensjon for funksjonshemmede (CRPD) i norsk lov.

Publisert 5. oktober 2022

Skrevet av Trude Telle

Gruppen skal særskilt se på hvordan konvensjonen kan inkorporeres i menneskerettsloven. FFO, SAFO og Unge Funksjonshemmede er alle glade for nyheten.

– Dette er en historisk dag for hele Norge. Regjeringen setter endelig ned en gruppe med en særskilt oppgave å se på hvordan CRPD kan inkorporeres i menneskerettsloven. Dette er et stort og avgjørende steg for rettighetene til funksjonshemmede, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Likestillingsminister Anette Tretteberstuen la selv frem nyheten på et møte med FFO, Unge Funksjonshemmede og SAFO. Statsråden berømmet jobben organisasjonene har gjort for saken så langt og ba dem fortsette i samme stil.

– Det er en stor seier for alle organisasjonene og enkeltpersonene som har mast og mast på både regjering og storting. Vi er en stor takk skyldig til alle som har gått i front i denne debatten, ikke minst internt i de forskjellige partiene, sier Tom Tvedt, styreleder i SAFO.

Gruppen får en endelig frist på å levere noe klart for høring innen utgangen av 2023, men Trettebergstuen var tydelig på at arbeidet gjerne kunne gå fortere.

– Vi skulle selvfølgelig ha ønsket oss et enda høyere tempo i arbeidet, men har forståelse for at en inkorporering av loven ikke er gjort over natten. Dette er en god start, sier Ingrid Thunem, styreleder i Unge Funksjonshemmede.

Hvem som skal sitte i den juridiske gruppen blir offentlig på et senere tidspunkt, men allerede nå er det klart at det er Kultur- og likestillingsdepartementet som stiller med sekretariat.

– Gruppens arbeid vil forhåpentligvis bidra til å fjerne en del av de seiglivete mytene rundt inkorporeringen. For det er ingen tvil om at konvensjonen for funksjonshemmede hører hjemme i menneskerettighetsloven sammen med kvinne- og barnekonvensjonen, sier Elvestad

FNs Barnekonvensjon ble inkorporert i Menneskerettsloven i 2003, mens FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon slo følge fem år senere. Dagens nyhet kan tyde på at de andre diskrimineringskonvensjonene snart får følge av CRPD.

– Tretteberstuen var tydelig på at hun håper og tror at dette går veien. Det handler i bunn og grunn om at alle skal ha like muligheter til å leve frie og gode liv, sier Tvedt.
Når gruppen er ferdig med sitt arbeid vil deres vurdering bli sendt på høring før regjeringen tar sin endelig beslutning.

– Vi kommer alle til å følge gruppens arbeid tett. Det er store forventninger om god kontakt og dialog mellom funksjonshemmedes interesseorganisasjoner og utvalget. Vi er mer enn klare til å bidra, avslutter Thunem.