Delegater på Generalforsamlingen holder opp skilt for å stemme

Delegater på Generalforsamlingen holder opp skilt for å stemme

Dette skal Unge funksjonshemmede jobbe for 2020-2021!

Ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom skal sikres levekår og deltakelse på lik linje med andre, spesielt når det gjelder arbeidslivet.

Publisert 3. november 2019

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Unge funksjonshemmede fortsetter å prioritere arbeidsliv, utdanning og ungdomshelse de neste to årene. Dette ble vedtatt under generalforsamlingen 2019 som fant sted 1. – 3. November på Scandic Airport Hotel på Gardermoen.

Innstramminger og kutt i Arbeidsavklaringspenger (AAP-ordningen) som har vært gjort og nye foreslåtte kutt i årets statsbudsjett gjorde at Generalforsamlingen vedtok  uttalelse «Nei til kutt i AAP-ordningen!»

I tillegg ble det vedtatt endringer i prinsipprogrammet hvor inkluderende arbeidsliv ble satt fokus på. Generalforsamlingen  var enige om at regjeringens Inkluderingsdugnad ikke er tilstrekkelig og at en forpliktede IA-avtale er ønskelig.

Generalforsamlingen vedtok også at styret skal ha to nestledere. Dette trer i kraft på neste generalforsamling i 2021.

Nytt arbeids- og prinsipp program er tilgjengelig her