Deltakelse i undersøkelsen «Trans og funkis»

Ønsker du å fortelle oss i Unge funksjonshemmede om dine erfaringer med å ha en normbrytende kjønnsidentitet og funksjonsevne?

Publisert 9. november 2023

Skrevet av Nora Thunem

Ønsker du å fortelle oss i Unge funksjonshemmede om dine erfaringer med å ha en normbrytende kjønnsidentitet og funksjonsevne?

Generelt skårer transpersoner og personer med funksjonsnedsettelser lavere på livskvalitets- og levekårsundersøkelser sammenliknet med den øvrige befolkningen. Vi vet likevel svært lite om hvordan personer som har en normbrytende kjønnsidentitet og funksjonsevne skårer på livskvalitet og levekår. Dette ønsker vi i Unge funksjonshemmede å finne ut av slik at vi bedre kan jobbe for rettigheter, likestilling og god helse og livskvalitet for de av oss som har en normbrytende kjønnsidentitet og funksjonsevne. Derfor gjennomfører vi nå et prosjekt: «trans og funkis» hvor vi ønsker å høre dine erfaringer med å ha en normbrytende kjønnsidentitet og funksjonsevne.

Denne spørreundersøkelsen går til deg som har en normbrytende kjønnsidentitet og funksjonsevne. Det er frivillig å svare på spørreundersøkelsen, du kan også hoppe over de spørsmålene du ikke ønsker å svare på. Dataene fra spørreundersøkelsen vil bli brukt av Unge funksjonshemmede til interessepolitiske og kompetansehevende formål. Du vil være helt anonym. Spørreundersøkelsen vil ta ca. 15-20 minutter å gjennomføre, og du finner den her. 

Om du ønsker å fortelle mer om dine erfaringer med å ha en normbrytende kjønnsidentitet og funksjonsevne ønsker vi gjerne å intervjue deg. Intervjuene vil bidra til en bedre forståelse av situasjonen og utfordringene knyttet til å være trans eller ha en normbrytende kjønnsidentitet, og en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom. Intervjuene vil bli helt anonymisert. Ta kontakt med Nora Thunem (nora@ungefunksjonshemmede.no eller 97516879) for mer informasjon om å stille til intervju.