Webinar om mobbing og skolemiljø

Unge funksjonshemmede holder webinar om mobbing og skolemiljø

Dato: 10.11.2022

Sted: Zoom

 

Tidspunkt: 14:00, 10/11.22

Webinaret varer i 60 minutter.

Unge funksjonshemmede inviterer til digitalt webinar med temaet mobbing og skolemiljø for å bidra til økt kunnskap og bevissthet om mobbing, krenkelser og hatprat mot unge funksjonshemmede og kronisk syke i skolen. 

Gjennom arbeidet vårt har det blitt tydelig at det er flere elever som opplever utestengelse, mobbing og hatprat fordi de har en funksjonsnedsettelse. Imidlertid er dette en problematikk som ofte går under radaren. Vi ønsker å synliggjøre holdninger og fordommer mot personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom slik at det blir lettere å kjenne igjen, oppdage, forebygge og håndtere krenkelser mot elever med funksjonsnedsettelser på skolen slik at alle kan ha et godt skolemiljø.
Unge funksjonshemmede vil presentere noe av arbeidet vårt med tematikken som vil bli etterfulgt av en panelsamtale.
Det blir tegnspråktolket.
 
Webinaret er for deg som er beslutningstaker, del av organisasjon, eller bare er interessert i tematikken.
Se facebook-arrangement for mer informasjon og program: https://fb.me/e/3Vsj17sIz
 
Meld deg på via skjemaet under. Lenke til webinaret sendes ut til påmeldte 10/11.22.