Sjeldendagen 2018

Sjeldendagen 2018 setter sjeldne og lite kjente diagnoser på dagsorden, med forskning som tema.

Sjeldendagen arrangeres i et samarbeid mellom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Unge funksjonshemmede og Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).

Les mer om temaet for Sjeldendagen 2018 på Rare Disease Day sine nettsider.

Lignende arrangement går av stabelen i andre europeiske land samme dag.

Konferansen er åpen for fagfolk, organisasjoner og grupper for personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende, og for andre som jobber i tlknytning til sjeldenfeltet.

Dato: 28. februar 2018

Sted: Thon Hotel Opera, Oslo

Informasjon om program og påmelding kommer.