Kurs i psykisk helse

Unge funksjonshemmede arrangerer to kurs om psykisk helse, den 25. mai og den 31. mai. Temaene for kursene er motivasjon og bekymringsmestring.

Dato: 31.05.2022

Sted: Mariboes gate 13

Teksten Unge funksjonshemmede arrangerer kurs om psykisk helse 25. mai & 31. mai på lilla bakgrunn

Koronapandemien har vært krevende for mange, og til tross for at det går mot lysere tider er det mange av oss som fremdeles kjenner på ettervirkningene av en lang periode preget av mye usikkerhet, isolasjon, bekymring og lav mestringsfølelse.

 __

Opplever du utfordringer med motivasjon? Eller kanskje det er vanskeligere å håndtere bekymringer nå enn det tidligere har vært?

Unge funksjonshemmede arrangerer 2 kurs om psykisk helse i mai hvor du kan delta både fysisk og digitalt.

__

25. Mai kl 17.30 kommer foredragsholder Irmelin Bergh, med en doktorgrad i psykologi, til oss for å snakke om motivasjon, vaner og selvfølelse.

Motivasjon er energi som skaper handling, men hva skjer når vi mister den?
Pandemien gjorde at mange mistet motivasjon. Vår hverdag og rutiner ble endret uten at vi hadde noe særlig mulighet til å påvirke endringene.
Irmelin vil i sitt foredrag snakke om hva motivasjon er, hvorfor endring er vanskelig og gi oss konkrete råd om hva vi kan gjøre for å få tilbake motivasjonen igjen.

31 .mai kl 12.30 kommer foredragsholder og psykolog Ida Holo for å snakke om hvordan pandemien har innvirket på oss, og hvilke gode strategier som finnes for å takle ensomhet, usikkerhet og bekymring.

Ida ønsker å gi dere noen konkrete verktøy man selv kan bruke for å takle vanskelige situasjoner.

Det er gratis å delta på foredragene, og du velger selv om du vil delta på ett eller begge. Det er mulig å delta fysisk på foredragene, følge foredraget live over nett eller få tilgang til et opptak av foredraget i ettertid.

Det fysiske foredraget vil foregå i Mariboesgate 13 i Oslo. Du kan også følge foredraget på stream eller få tilgang på opptaket av foredraget.

Meld deg på i skjemaet for mer informasjon og link til stream/opptak.

 

Har du noen spørsmål om kurset? Send en mail til helserådgiver Nora Thunem på nora@ungefunksjonshemmede.no

 

Hviket kurs ønsker du å delta på?(Påkrevd)
25. mai: Dersom du deltar på dette kurset, hvordan ønsker du å delta?
Dette er kurset om motivasjon som skjer 25. mai kl. 17:30-19:00
31. mai: Dersom du deltar på dette kurset, hvordan ønsker du å delta?
Dette er kurset om bekymringsmestring som skjer 31. mai kl. 12:30-14:00
Navn(Påkrevd)
For å kunne sende deg informasjon om foredraget, link til streaming eller passord til opptaket har vi behov for din mailadresse. Det er kun sekretariatet i Unge funksjonshemmede som vil ha tilgang til din mailadresse, vi har total taushetsplikt.
Foredragsholderne vil kunne svare på spørsmål som dere konkret sitter på. Er det noe du lurer på knyttet til motivasjon, bekymringshåndtering, psykisk helse generelt eller psykisk helse under/etter korona?
Skriv hva du har behov for av teleslynge, tolk eller lignende.
Samtykke – Personvern(Påkrevd)