Aldersgrensen for utdanning som tiltak senkes

– Dette er gode nyheter. Forslaget vil kunne styrke utdanningsmulighetene for unge med nedsatt arbeids- eller funksjonsevne, sier generalsekretær Synne Lerhol i Unge funksjonshemmede.

Publisert 10. mars 2016

Skrevet av Unge funksjonshemmede

I stortingsmeldingen Fra utenforskap til ny sjanse som Regjeringen la frem i februar, foreslås det at aldersgrensen for å få tilgang til opplæring på inntil tre år for personer med nedsatt arbeidsevne, settes ned til 22 år.

Per i dag er aldersgrensen for å komme inn på tiltaket 26 år. En gjeldende unntaksbestemmelse åpner for at utdanning også kan innvilges yngre personer, men denne bestemmelsen har vist seg å være utfordrende for skjønnsutøvelsen i arbeids- og velferdsforvaltningen.

– Dersom forslaget går gjennom kan det bidra til å styrke utdanningsmulighetene for unge med nedsatt arbeidsevne eller nedsatt funksjonsevne, og forsterke regjeringens og IA-partenes innsats for under 30 år, mener Lerhol.  – En lavere aldersgrense vil trolig også gjøre det lettere å vri tiltaket mer i retning av videregående opplæring.

En del personer med nedsatt arbeidsevne under 26 år er allerede blitt innvilget utdanningstiltaket gjennom den eksisterende unntaksbestemmelsen i regelverket. I 2014 var dette 1 450 personer, eller 16 prosent av alle deltakere på utdanningstiltaket.

– Det er ikke gitt at regjeringens forslag vil føre til noen betydelig vekst i antall deltakere på tiltaket selv om målgruppen utvides, men det kan bidra til økt likebehandling av personer i aldersgruppen under 26 år som har behov for utdanning, mener Lerhol.

Unntaksbestemmelsen åpner også i dag for at varigheten av utdanningen kan forlenges utover den ordinære grensen på tre år, uten noen endelig tidsbegrensning for denne unntaksbestemmelsen. Regjeringen foreslår nå en bestemmelse hvor forlengelsen fastsettes til maksimalt ett år.

– Her hadde vi gjerne sett at den gamle unntaksbestemmelsen ble stående, avslutter Lerhol.