Hopp til hovedinnhold

En god inngangsport for å jobbe med holdningsendring og fordommer mot personer med funksjonsnedsettelser er å få kunnskap om dette inn i undervisningen.  Mange av utfordringene ungdom med funksjonsnedsettelser møter handler om normer og forventninger i samfunnet, ikke nødvendigvis om selve diagnosen. Alle elever bør ha kunnskap om funksjonsmangfoldet i samfunnet, ikke bare de som har en funksjonsnedsettelse selv.

 

Når det skal jobbes med og undervises i tematikk knyttet til mangfold, demokrati, menneskerettigheter, fordommer, normer, gruppefiendtlighet og diskriminering er det relevant og aktuelt å snakke om funksjonshemmede sin situasjon. Når det undervises om problematikk knyttet til diskriminering av minoriteter bør også kunnskap om diskriminering av personer med funksjonsnedsettelser inkluderes. Alle diskrimineringsgrunnlagene er viktige, ingen burde bli glemt. 

 

Opplæringen i skolen skal være forankret i menneskerettighetene og elevene skal tilegne seg kunnskap om menneskerettighetene slik at elevene får en forståelse for egne rettigheter og opplever at skolen respekterer og oppfyller disse rettighetene. Her er FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og FNs barnekonvensjon relevante for elevene å lære om. Funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom burde også inkluderes i seksualundervisning slik at undervisningen er relevant for alle elevene.

 

Problematikken og tematikken som er presentert i dette verktøyet er relevant for undervisning i eksempelvis samfunnsfag/samfunnskunnskap, KRLE/Religion og etikk og historie.

Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen:

1.1 Menneskeverdet

1.2 Identitet og kulturelt mangfold

1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet

1.6 Demokrati og medvirkning

2.1 Sosial læring og utvikling.

 

Det vil også være relevant å jobbe med tematikken i de tverrfaglige temaene:

  • Demokrati og medborgerskap
  • Folkehelse og livsmestring
  • Bærekraftig utvikling

Refleksjonsspørsmål

Hvordan kan du inkludere kunnskap og tematikk knyttet til funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom i undervisningen?

Tips til undervisning

Her får du tips til hva det kan være lurt å tenke på når man skal snakke om tematikk knyttet til personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom i undervisningssammenheng.

 

Det vil være gunstig å ha lest rapporten Stå opp mot hatprat! og ha gått igjennom verktøyet  Kronisk inkludering før du gjennomfører aktiviteter og øvelser med elevene slik at du får et godt grunnlag for forståelsen av tematikken som skal jobbes med. Bruk gjerne refleksjonsspørsmålene som er presentert gjennom verktøyet Kronisk inkludering som hjelp.

Tips

Hvis du ikke har vært gjennom hele verktøyet kan det være lurt å kikke litt på disse kapitelene før du gjennomfører aktiviteter sammen med elevene:

Læreren kjenner eleven og klassen og må ta en vurdering på hva som kan fungere for sin klasse. Når du skal gjennomføre aktiviteter og øvelser sammen med elevene er det noen ting det er lurt å ha tenkt igjennom på forhånd og ha i bakhodet. Det er sannsynlig at noen av problemstillingene og tematikken som presenteres i øvelsene kan berøre noen av elevene. Med tematikk knyttet til mobbing, hatprat og fordommer – vær oppmerksom på om noen føler seg truffet. La elevene få vite at de kan få hjelp hvis de har behov for det.

 

Vær på vakt for fordommer mot personer med funksjonsnedsettelser i elevgruppen. Husk også at noen elever har usynlige diagnoser, eller at de har en venn eller familiemedlem som har en funksjonsnedsettelse som kan føle seg truffet. I tilfeller der dette gjelder eller du tenker at det kan oppstå problemer, kan det være lurt å ta enkeltpersoner til side på forhånd og ta en prat før øvelsene blir introdusert. Snakk med dem om at de kan være en nyttig ressurs og pass på at de føler seg komfortabel med øvelsen. Alle bærer med seg fordommer ubevisst, og derfor er det viktig at du også reflekterer over egen rolle og holdninger.

Elevene skal føle seg trygge når oppgavene diskuteres, og føle seg komfortabel med å uttrykke meningene sine. For å få til dette kan det være lurt å lage noen grunnleggende regler sammen med elevene.

  • Behandle elevene som likeverdige – både i forhold til hverandre og i forhold til deg.
  • Prøv å skape et trygt og åpent miljø hvor elevene har gjensidig respekt for hverandre og hverandres meninger. Det er viktig at elevene ikke ekskluderer, ignorerer, fordømmer eller er respektløse mot hverandre.
  • Med tanke på tematikken i øvelsene må man ta høyde for at noen av elevene kan ha holdninger som er kontroversielle, lite empatiske eller gjennomtenkte. Hvis dette skulle skje – prøv å skap forståelse og vis dem et annet perspektiv. Spør dem for eksempel hvordan de ville føle hvis «…X…» osv.
  • Inviter til spørsmål og diskusjon. Hjelp elevene med å finne informasjon og resonere seg frem til egne svar og meninger.
  • Ta forslagene til elevene på alvor. Det er sannsynlig at de vil engasjere seg mer hvis de føler eierskap.
Gul stjerne. Illustrasjon.

Øvelser og ressurser til undervisning

Under er det en liste over øvelser og ressurser som kan være nyttige å bruke i undervisningen sammen med elevene.