Hopp til hovedinnhold

Om Unge funksjonshemmede

Om Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for 38 organisasjoner og grupperinger av unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, med over 25 000 medlemskap. Vi representerer et stort mangfold av unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer.

Formål

Vårt formål er å sikre deltakelse og likestilling i samfunnet for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. 

 

På vegne av våre medlemsorganisasjoner jobber vi med tre hovedområder:

 

Politisk påvirkning 

Vi fremmer våre medlemsorganisasjoners felles interesser til norske myndigheter og andre samfunnsaktører.  

 

Kunnskapsarbeid 

Vi jobber med kunnskapsinnhenting og kunnskapsspredning om temaer som er viktige for å sikre likestilling og deltakelse for alle. Vi holder kurs og foredrag, lager kampanjer, debatter og kronikker i media.  

 

Støtte til medlemsorganisasjonene 

Vi jobber med erfaringsutveksling, samarbeid og styrking mellom våre medlemsorganisasjoner.

 

Unge funksjonshemmede er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral. 

Les om våre arbeidsområder.

Les mer

Organisasjonens navn

Norsk: Unge funksjonshemmede 

 

Nordsamisk: Nuorra doaibmavádjigat 

 

Sørsamisk: Noere funksjovneheaptojne 

 

Lulesamisk: Nuorra doajmmahieredime 

 

Engelsk: Disabled Youth Norway